Kommunal - "Assistenterna drabbas om assistans bara beviljas för aktiva perioder"

Margaretha Johansson
Margaretha Johansson, Kommunal

Även Kommunal är negativa till HFD-domen 2017 ref. 27 och Försäkringskassans tolkning av den. Om assistans bara beviljas för aktiva perioder kan assistenterna drabbas av delade arbetspass och sänkt sysselsättningsgrad.
– Man tar inte hänsyn till att det är människor som jobbar i den här branschen, säger Margaretha Johansson i en intervju i Kommunalarbetaren.

Ingen kommer att vilja jobba som assistent om ersättning bara ges för aktiva insatser. Det finns en risk att arbetsgivare börjar införa delade arbetspass och sänkt sysselsättningsgrad enligt Margaretha Johansson.

Assistenterna måste ha bra arbetsvillkor

Hon säger i Kommunalarbetaren att de finns en ökad oro hos medlemmarna om vad som ska hända med assistansen och att många är oroliga för de assistansberättigade de jobbar för.
– Det är brukarperspektiv, företagarperspektiv och Försäkringskassans perspektiv men det finns faktiskt över 100 000 personliga assistenter som jobbar inom det här området. Man måste se till att man har en reform som ger utrymme för att ha bra arbetsvillkor för de som arbetar, säger Margaretha Johansson.

Kommunal varnade redan 2009

I en intervju på Assistanskoll 2009 sade Lena Retzius från Kommunal att om bara aktiv tid blir assistansgrundande kommer det att bli stora försämringar av arbetsmiljö och anställningsvillkor, det blir fler små deltidsanställningar där assistenten får gå mellan olika brukare.

Vidare läsning

Kommunalarbetaren: Oro efter dom om personlig assistans

Kommunal - "Behovsbedömningsinstrumentet riskerar förvandla assistansen till hemtjänst"

Skicka sidan till: