"Det handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige"

Maria Johansson, Ordf i LikaUnika
Maria Johansson, Ordf i LikaUnika

Nu måste regeringen agera och börja arbeta för en lagändring. I en artikel i Dagens Samhälle säger en samlad brukarrörelse att frågan nu handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige.

Bakom artikeln står Funktionsrätt Sverige, Likaunika, DHR och NUFT, Nätverket unga för tillgänglighet. De säger att Försäkringskassans tolkning av HFD-domen 2017 ref. 27 innebär att insatsen personlig assistans ersätts av hemtjänstliknande förhållanden. Detta kommer att ruinera möjligheterna till en aktiv fritid, sköta ett jobb, vara förälder, eller att delta i samhällslivet på jämlika villkor.

De uppmanar regeringen att:

• Samtala med de riksdagspartier som är positiva till att återupprätta LSS intentioner om en lagändring.

• Presentera en plan för en snabb lagändring som omöjliggör sådana tolkningar som Högsta Förvaltningsdomstolen gjort.

• Meddela Försäkringskassan att lagens intentioner ska tas på allvar och att behoven ska styra.

• Skriva om direktiven till LSS-utredningen så att fokus handlar om att återupprätta lagen och inte enögt på att sänka kostnader.


Vidare läsning

Dagens Samhälle: STOPP! Tusentals människors liv slås sönder

Skicka sidan till: