annonser
annons Maxia Care
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons JAG
annons Assistansförmedling
annons STIL
annons Rehab Sation Assistans
annons Vivida Assistans
annons Nordica Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Backup


Annonsera du också
på Assistanskoll..

"Det handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige"


Maria Johansson, Ordf i LikaUnika

Nu måste regeringen agera och börja arbeta för en lagändring. I en artikel i Dagens Samhälle säger en samlad brukarrörelse att frågan nu handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige.

Artiklar med samma tema: (13)

TEMA - Domen om transporter i Högsta Förvaltningsdomstolen

Den 13 juni 2017 kom en dom i HFD som i grunden kan komma att förändra personlig assistans genom att minska antalet assistanstimmar.

Bakom artikeln står Funktionsrätt Sverige, Likaunika, DHR och NUFT, Nätverket unga för tillgänglighet. De säger att Försäkringskassans tolkning av HFD-domen 2017 ref. 27 innebär att insatsen personlig assistans ersätts av hemtjänstliknande förhållanden. Detta kommer att ruinera möjligheterna till en aktiv fritid, sköta ett jobb, vara förälder, eller att delta i samhällslivet på jämlika villkor.

De uppmanar regeringen att:

• Samtala med de riksdagspartier som är positiva till att återupprätta LSS intentioner om en lagändring.

• Presentera en plan för en snabb lagändring som omöjliggör sådana tolkningar som Högsta Förvaltningsdomstolen gjort.

• Meddela Försäkringskassan att lagens intentioner ska tas på allvar och att behoven ska styra.

• Skriva om direktiven till LSS-utredningen så att fokus handlar om att återupprätta lagen och inte enögt på att sänka kostnader.


Vidare läsning

Dagens Samhälle: STOPP! Tusentals människors liv slås sönder

Skicka sidan till: