Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”

Mathias BlombergTillämpningen av HFD-domen startar nu direkt efter att Försäkringskassans rättsliga ställningstagande kommit. Mathias Blomberg befarar att det inte stannar vid att tid när assistenten väntar tas bort. Tid för städning, matlagning mm kan komma att ersättas med hemtjänst.
– Nu ligger frågan på regeringens bord, jag hoppas det blir ett ramaskri.

Tillämpningen av domen börjar direkt

Försäkringskassan har i det rättsliga ställningstagandet 2017:05 sagt att HFD-domen 2017 ref. 27 innebär att all väntetid och beredskap försvinner i personlig assistans. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner. Före det varnade Försäkringskassan i ett brev till regeringen för detta och sade då även att städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Enligt Mathias Blomberg innebär detta en katastrof.
– Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är. När du intervjuade mig förra gången trodde jag inte att domen skulle leda till att Försäkringskassan skulle avskaffa föreskrifter de haft sedan 1994. Det finns en överhängande risk att detta är sista spiken i kistan för en otroligt viktig reform. Personlig assistans kan reduceras till en något bättre variant av punktvisa hemtjänstinsatser.
Börjar tillämpningen direkt nu när ställningstagandet är gjort?
– Ja, de enda som inte påverkas är de som behöver tillsyn, personer med enbart fysiska funktionshindrade får det avgjort mycket svårare.

Hemtjänstinsatser kan komma att ersätta

Förändringarna stannar troligen inte vid att man tar bort tid där assistenten väntar, säger Mathias Blomberg
– Med den tolkning Försäkringskassan gör kan uppgifter som matlagning, städning, handla mat osv komma att underkännas som andra personliga behov.
Men är det inte ett individuellt hjälpbehov att hålla lägenheten ren?
– Ja men HFD underkände att assistenten var chaufför för att det inte fanns en koppling till ett direkt hjälpbehov hos personen. Den tolkningen kan användas på tex dammsugning eller matlagning. Under tiden assistenten lagar maten behöver användaren kanske ingen direkt hjälp, då är det inget annat personligt behov, så argumenterar kassan nu.
Då ska hemtjänst ersätta?
– Ja, städning, matlagning, tvättning osv, pluggen är ur nu. Det är möjligt att kassan ändå säger att personer som är fysiskt oförmögna att laga mat kan få hjälp med det, det återstår att se.

Kassan vill inte sitta med svarte Petter längre

För Mathias Blomberg är det uppenbart att Försäkringskassan i sitt brev till regeringen ville klargöra vilka oerhört ingripande och svåröverskådliga konsekvenser den aktuella domen kommer att få.
– Någon på kassan tycker förmodligen att detta inte är bra, det kan man se i hur brevet till regeringen är skrivet. De vill ha ryggen fri, nu framstår de inte som agendasättare utan som verkställare. De borde skickat detta brev redan 2009, nu gör de det äntligen för de vill de inte sitta med svartepetter längre.

Domen ger utrymme för kassans tolkning

Även om Försäkringskassan gör en mycket hårdare tolkning än de skulle behöva göra ger HFD-domen enligt Mathias Blomberg ett utrymme för deras tolkning.
– Jag har tidigare varit tydlig med att domen riskerar att få stora konsekvenser för många assistansberättigade. Domen lämnar absolut utrymme för den slutsats som Försäkringskassan landat i.
Mathias Blomberg tror att Försäkringskassan kommer att driva denna linje mycket konsekvent och att kassan kommer att sätta gränsen längst bort.
– De kommer att gå stenhårt fram. Det finns ingen botten nu, även om de senare tvingas stoppa detta kan komma att pågå länge innan det kan förändras.

HFD var medvetna om konsekvenserna

Mathias Blomberg tror att Högsta Förvaltningsdomstolen är medveten om vilka konsekvenser domen får. Domstolen är insatt i hur den faktiska tillämpningen sett ut de senaste 20 åren menar han.
– HFD:s dömande verksamhet pågår givetvis inte i ett vakuum helt frikopplad från verkligheten. Det kan därför på goda grunder förutsättas att HFD varit helt införstådda med vilka konsekvenser deras tolkning av lagstiftningen kommer att få.
Varför gör de det då?
– De kan inte uppfattas som annat än mycket lyhörda. Det har tidigare funnits i vart fall ett justitieråd som varit mycket tydlig i sin kritik mot den personliga assistansen och framfört påståenden om fusk, överutnyttjanden och övervältring. Det finns väl en uppfattning att de med assistans haft det för bra.

Domen motsäger tidigare dom

Mathias Blomberg menar att HFD:s dom även bryter med deras tidigare synsätt och tar som exempel domen RÅ 2010 ref. 17.
– HFD:s slutsatser i domen är svåra att förena med de uttalanden som gjordes i dåvarande Regeringsrätten RÅ 2010 ref. 17. Då slog domstolen fast att även allmänna (icke kvalificerade) aktiverings och motivationsinsatser kan utgöra andra personliga behov. 2010 ansåg HFD uppenbarligen att allmänna insatser av den karaktären var assistansberättigade men den uppfattningen har man frångått i och med den senaste domen.

Ansvaret ligger nu på regeringen

Situationen kan bara snabbt förändras genom ny lagstiftning och ansvaret för detta ligger på sittande regering, menar Mathias Blomberg.
– Nu landar det på regeringens bord, jag hoppas det blir ett ramaskri. Det är en skandal hur de behandlat frågan hittills. Nu kan de inte hålla på och utreda och skylla ifrån sig längre, nu måste de göra något. Alla goda krafter måste nu samlas för att få ett omedelbart stopp på den här fullständigt ovärdiga utvecklingen. Att det har fått gå så här lång är helt obegripligt!

Mathias Blomberg intervjuades av Kenneth Westberg 2017-11-02

Skicka sidan till: