Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”

Mathias BlombergDet måste finnas behov av ”kvalificerad hjälp” om assistanstid överhuvudtaget ska beviljas vid transporter till fritidsaktiviteter. Det är resultatet av en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Advokat Mathias Blomberg befarar att detta kommer att leda till en rad begränsningar.
– Vi kan utgå från att både kommuner och Försäkringskassan ser en möjlighet att få prövat om detta kan tillämpas på fler situationer.

Alla transporter kan omfattas

Du har inte rätt till personlig assistans vid transport till och från fritidsaktiviteter om det inte finns ett ”kvalificerat hjälpbehov”. Det är slutsatsen i domen i Mål nr 1206-16 som kom i juni i år i Högsta Förvaltningsdomstolen.
– Enligt HFD behövde personen i målet inga konkreta hjälpinsatser under resan utan enbart någon som körde bilen och det är enligt HFD inget ”kvalificerat hjälpbehov” som ger rätt till assistans, säger Mathias Blomberg.
Vilka följder kan detta få?
– Om en transport från punkt A till punkt B inte räknas som assistanstid när det inte behövs kvalificerad hjälp riskerar detta att omfatta även resor till/från arbete, skola, vänner och familj. Personer med t.ex bilstöd som förutsätter att någon annan kör bilen riskerar att inte kunna få assistans för transport.

Ska assistans bli en punktinsats?

Mathias Blomberg reagerar starkt på att det inte finns något resonemang om rimligheten i att transporten ska ske utan assistans och att assistenten sedan ska materialiseras någon annanstans.
– Var det lagstiftarens mening att personlig assistans skulle bli en punktinsats?

”andra personliga behov” i fokus

Det nya är att domen avser de ”andra personliga behov” som beviljas efter att en person bedömts ha tillräckligt med grundläggande behov för att få assistans. ”Andra personliga behov” ska alltså enligt HFD bara beviljas om det finns behov av ”kvalificerad hjälp”, vilket enligt HFD innebär att den personliga assistentens insats ska ha en direkt och konkret koppling till ett individuellt behov i det dagliga livet.
– Det kan förutsättas att personer som behöver ständig tillsyn (aktiv eller passiv) eller personer som av en eller annan anledning behöver specifik hjälp med viss frekvens under själva transporten inte kommer att beröras av domen.

Mer assistanstid kan komma att dras in

Mathias Blomberg tror att domen kan komma att tillämpas på fler områden än bara transporter till fritidsaktiviteter.
– Det kan innebära att assistanstid inte beviljas för en rad olika behov där det saknas direkt koppling till ett individuellt hjälpbehov. I och med att HFD i det aktuella målet konstaterat att den som körde bilen inte behövde hjälpa personen med någon kvalificerad insats så finns det inget som hindrar att liknade resonemang för ”andra personliga behov” i andra situationer.
Vilka andra ”andra personliga behov” kan komma att omfattas?
– Vad säger att hjälp med dammsugning är mer kvalificerat än att köra bil? Det kanske kan motiveras med att städa sitt hem men dörren öppnas för kassan och kommunerna att ifrågasätta alla typer av ”andra personliga behov”, vattna blommor, sköta husdjur, klippa gräset, julpynta. Vi är inne på ett sluttande plan som vi inte vet var det slutar.

”Går emot förarbetena”

Mathias Blomberg anser att domen är felaktig och hänvisar till förarbetena i LSS där det står att ”om kommunen beviljar personlig assistans bör stödet omfatta den enskildes hela behov av stödinsatser och även innefatta sådant som sett för sig kanske inte skulle ge rätt till personlig assistans” (prop 1992/93:159, s. 175)
– Detta förarbetsuttalande ger enligt min mening stöd för att även icke kvalificerad hjälp kan ge rätt till personlig assistans, men det har inte påverkat HFD:s bedömning. Istället stödjer sig HFD på en skrivning från lagändringen 1996 när definitionen av vad som utgör grundläggande behov infördes. Socialutskottet framhöll att den som behöver hjälp med grundläggande behov även ska ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade personliga behov i sin livsföring. Jag anser inte att det finns stöd för att lagstiftaren men den skrivning på något sätt ville frångå vad som uttalades i samband med att lagstiftningen infördes, dvs. att det är hela den enskildes behov av insatser som stödet ska omfatta.
Varför gör HFD så här tänker du?
– Jag vet inte, man ser väl att man inte kommer längre i att begränsa kvalificeringen av grundläggande behov, nu ger man sig på andra personliga behov.

HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen

Mathias Blomberg anser att HFD driver en tydlig linje med en mycket restriktiv tolkning för LSS-insatsen personlig assistans. Han ser ett mönster i denna dom och de tidigare domarna och det femte grundläggande behovet 2015 och domen om egenvård 2012.
– De väljer den tolkning av förarbetena som är avgjort minst fördelaktig för de som omfattas av rättighetslagstiftningen. Vilket givetvis är ytterligt beklagligt.
Är detta del in större plan att steg för steg begränsa rätten till assistans?
– En sak är uppenbar, HFD har en mycket restriktiv syn på vad som är personlig assistans. HFD:s slutsatser kommer säkerligen få stora negativa konsekvenser för en redan mycket utsatt grupp människor. Att detta kommer mer än 20 år efter senaste relevanta lagändringen och att det sker samtidigt som politikerna vill spara pengar på assistansen är uppseendeväckande, säger Mathias Blomberg.

Mathias Blomberg intervjuades av Kenneth Westberg 2017-10-05

Vidare läsning

Högsta Förvaltningsdomstolen, Mål nr 1206-16 den 13 juni 2017Säger att det måste finnas behov av kvalificerad hjälp om transporter till fritidsaktiviteter ska ge rätt till assistans (andra personliga behov).

Skicka sidan till: