Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar

DomstolsklubbaAll väntetid och beredskap försvinner. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Det blir enligt ett brev från Försäkringskassan till regeringen några konsekvenser av HFD-domen 1206-16 från juni i år.
- Försäkringskassan måste givetvis följa uttalandet i domen och kommer därför inom kort att besluta ett rättsligt ställningstagande, sägs det i brevet till regeringen.

Den 13 juni kom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som sade att transporter till/från fritidsaktiviteter inte berättigar till personlig assistans i form av andra personliga behov, om det inte föreligger ett kvalificerat hjälpbehov som har en direkt koppling till ett individuellt behov av hjälp i det dagliga livet.

Många kommer att beviljas färre timmar

Generaldirektören Ann Marie Begler och rättschefen Eva Nordqvist på Försäkringskassan säger i en skrivelse till regeringen att domen kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda och leda till att många assistansberättigade kommer att beviljas färre timmar.

Konsekvenser

  • Det kan aldrig vara fråga om kvalificerat stöd när assistenten endast väntar på att den försäkrade ska behöva hjälp. Tex vid väntetid, beredskap eller tid mellan preciserade hjälpbehov.
  • Assistansersättning kommer bara att beviljas för aktiva insatser under natten. Det kan innebära att anhöriga behöver lämna mer stöd eftersom det kan bli svårt att anställa någon för aktiva insatser under dygnsvilan.
  • Uppgifter som, exempelvis städning, inköp och liknande uppgifter som idag utförs av en assistent, kan behöva tillgodoses genom hemtjänst.
  • Enskilda assistansanordnare kan komma att att inte ge assistans när de anser att kostnaderna är alltför höga.
  • För barn som behöver enstaka aktiva insatser nattetid kommer sannolikt föräldrarna att behöva hjälpa barnet.
  • I vissa fall kan föräldrar behöva hjälpa sina barn att delta i olika aktiviteter eller tillgodose andra behov.
  • Många av de behov som inte kan tillgodoses genom assistansersättning kommer sannolikt att behöva tillgodoses med andra insatser i socialtjänstlagen eller LSS.
  • Assistansberättigade som inte beviljas ersättning för väntetid eller beredskap kan komma att ansöka om bostad med särskild service, vilket innebär att behovet av sådana boenden kan komma att öka.

Rättsligt ställningstagande inom kort

Försäkringskassan säger att de måste följa domen och kommer inom kort att göra ett rättsligt ställningstagande om hur den ska tillämpas.

Genomförs vid tvåårsomprövningarna

För den som inte fyllt 65 år sker förändringen enligt Försäkringskassan vid tvåårsomprövningen eller annan omprövning. Den som fyllt 65 år tvåårsomprövas inte och då sker förändringen bara vid sk väsentligt ändrade förhållanden.

Hur andra personliga behov beviljas idag

Idag kan all tid som den assistansberättigade och assistenten behöver tillsammans vid preciserade hjälpbehov räknas som andra personliga behov. Idag lämnas också assistansersättning för väntetid och beredskap.

Försäkringskassan har även gjort ett ställningstagande om att vid aktiviteter utanför hemmet (eller den plats där den försäkrade annars regelbundet vistas) kan assistansersättning beviljas för hela aktiviteten inklusive tid mellan preciserade hjälpbehov (grundläggande och andra personliga behov) om det annars inte skulle vara möjligt för den försäkrade att utöva aktiviteten.


Vidare läsning

HFD-domen 1206-16 från Högsta Förvaltningsdomstolen

Skrivelse från Försäkringskassan till regeringen - "Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen"

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”

Skicka sidan till: