Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning

Antalet avslag för de som sökte assistansersättning låg i juni 2017 på drygt 88 %. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan. Utvecklingen beror enligt kassan på domar från Högsta Förvaltningsdomstolen och på deras egen "kvalitetsutveckling".

Av siffrorna nedan framgår det att andelen som får avslag har stigit sedan assistansen infördes. 1994 avslogs bara 20 % av alla nyansökningar, 2008 avslogs 49 %, 2015 avslogs 67 %, 2016 avslogs 80 % och i juni 2017 rekordhöga 88,5 %.

Beror på domar från HFD enligt Försäkringskassan

Antalet assistansberättigade understiger nu 15 000. I rapporten Assistansersättning - Inflöde, utflöde och konsekvenser av förändrad rättspraxis, som kom i december, sägs att det ökande antalet avslag beror på tillämpning av domar från HFD tex HFD 2015 ref. 46 som lett till att det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykisk funktionsnedsättning, och HFD 2012 ref. 41 som lett till att egenvård inte räknas som grundläggande behov.

Men det handlar inte bara om domarna..

Det finns enligt samma rapport en annan orsak till att fler nekas assistansersättning. Försäkringskassan har de senaste åren arbetat med att ”utveckla kvaliteten” i handläggningen, och begär tex numera in mer omfattande medicinska underlag. Utredningarna är mer noggranna och enhetliga, vilket enligt Försäkringskassan sannolikt medfört mer korrekta och rättssäkra bedömningar.

Avslag/nybeviljanden 1994 - juni 2017

Avslag/nybeviljanden där den som ansöker inte har haft assistansersättning i direkt anslutning till det nya beslutet. De senaste siffrorna för nybeviljande kan enligt Försäkringskassan öka något med tiden, bl.a. eftersom beslut kan ske retroaktivt.

Att Försäkringskassan inte redovisar siffror efter juni beror enligt statistikenheten på Försäkringskassan på eftersläpningar i statistiken, vilket gör att de satt en halvårsgräns för de uppgifter de lämnar ut.

År Nybeviljanden Avslag
juni 2017 19 (11,5%) 146 (88,5%)
maj 2017 34 (20,5%) 132 (79,5%)
april 2017 30 (18,9%) 129 (81,1%)
mars 2017 44 (18,9%) 189 (81,1%)
feb 2017 27 (14,8%) 156 (85,2%)
jan 2017 33 (16,3 %) 169 (83,7 %)
2016 471 (20,1%) 1873 (79,9%)
2015 879 ( 33,0%) 1781 (67,0%)
2014 1084 (42,7%) 1463 (57,3%)
2013 1129 (44,2%) 1430 (55, 8%)
2012 1019 (41,3%) 1445 (58,7%)
2011 1053 (44,9%) 1291 (55,1%)
2010 1202 (45,6%) 1434 (54,4%)
2009 1444 (50,1%) 1438 (49,9%)
2008 1260 (51,0%) 1209 (49,0%)
2007 1575 (65,5%) 830 (34,5%)
2006 1679 (67,4%) 812 (32,6%)
2005 1591 (67,2%) 775 (32,8%)
2004 1575 (68,3%) 732 (31,7%)
2003 1501 (74,3%) 519 (25,7%)
2002 1678 (73,4%) 607 (26,6%)
2001 1894 82,1(%) 414 (17,9%)
2000 1306 (76,2%) 408 (23,8%)
1999 1302 (77,1%) 386 (22,9%)
1998 1219 (78,4%) 335 (21,6%)
1997 1257 (76,4%) 383 (23,4%)
1996 1361 (68,6%) 623 (31,4%)
1995 2591 (73,3%) 946 (26,7%)
1994 4992 (79,5%) 1288 (20,5%)

Källa : Försäkringskassan

Läs mer på Assistanskolls Statistiksida

Skicka sidan till: