Antalet assistansberättigade under 15 000

I november 2017 hade 14 984 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet har alltså gått under 15 000 vilket innebär att vi nu är nere på 2008 års nivåer.

Detta motsvarar en minskning av antalet assistansberättigade på nästan 7 % sedan oktober 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet assistansberättigade är nu nere på samma nivå som 2008, läs mer på Assistanskolls statistiksida

I tabellen nedan visas siffror från Försäkringskassan på antalet assistansberättigade jan 2015 till nov 2017.

Månad

Kvinnor

Män

Totalt

2017-11 6883 8101 14984
2017-10 6914 8139 15053
2017-09 6930 8185 15115
2017-08 6935 8221 15156
2017-07 6978 8259 15237
2017-06 7012 8300 15312
2017-05 7055 8337 15392
2017-04 7076 8370 15446
2017-03 7094 8404 15498
2017-02 7 117 8 445 15 562
2017-01 7 153 8 481 15 634
2016-12 7 183 8 508 15 691
2016-11 7 201 8 537 15 738
2016-10 7 230 8 568 15 798
2016-09 7 238 8 582 15 820
2016-08 7 260 8 601 15 861
2016-07 7 287 8 622 15 909
2016-06 7 296 8 634 15 930
2016-05 7 314 8 647 15 961
2016-04 7 338 8 688 16 026
2016-03 7352 8 710 16 062
2016-02 7 371 8 720 16 091
2016-01 7 387 8 732 16 119
2015-12 7 394 8 748 16 142
2015-11 7 425 8 744 16 169
2015-10 7 425 8 754 16 179
2015-09 7 419 8 758 16 177
2015-08 7 414 8 743 16 157
2015-07 7 426 8 736 16 162
2015-06 7 438 8 718 16 156
2015-05 7 438 8 713 16 151
2015-04 7 421 8 723 16 144
2015-03 7 410 8 718 16 128
2015-02 7 422 8 717 16 139
2015-01 7 411 8 713 16 124

Skicka sidan till: