Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet – ”Assistansfrågan är regeringens största socialpolitiska misstag”

Anders LindbergRegeringens politik leder till att många som borde ha rätt till assistans inte får det. Motivet är att spara pengar och Anders Lindberg anser att regeringen använder fuskdebatten som alibi för nedskärningarna.
– Det finns en obehaglig likhet med hur den borgerliga regeringen målade upp en bild av att alla fuskar för att sedan skära i sjukförsäkringen.

Enligt den senaste statistiken har antalet assistansberättigade minskat till 15 250. Nästan 9 av 10 som söker assistansersättning får avslag. Orsaken är bla tre domar från Högsta Förvaltningsdomstolen: Att bara integritetsnära delar av grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning(2009). Att det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykisk funktionsnedsättning(2015). Att egenvård inte räknas som grundläggande behov (2012) (tillämpad 2016). Regeringen har inte ingripit mot utvecklingen, vilket Anders Lindberg beskriver som regeringens största socialpolitiska misstag under mandatperioden.
– Regeringen har inte sett behoven eller reagerat på de domar som varit i Högsta Förvaltningsdomstolen. De har tvärtom gått in med ett fokus på att dra ner kostnaderna. Effekten är att många som borde ha rätt till assistans inte får det.

Regeringen lade sten på börda

Utvecklingen startade under den tidigare borgerliga regeringen som borde ha reagerat redan 2009 när den första domen kom och gjort en riktig bedömning av detta, menar Anders Lindberg.
– Det är nu uppenbart att bedömningarna då stramades åt vilket det inte fanns en uttalad intention om hos den borgerliga regeringen. Den socialdemokratiska regeringen borde ha korrigerat detta. Det gjorde man inte, istället lade man sten på börda med regleringsbrevet för 2016 som sade att utvecklingen av antalet assistanstimmar skulle brytas, vilket Försäkringskassan sedan reagerade ganska hårdhänt på.
Finns det en samsyn mellan S och M här?
– Ja, det tror jag och jag tror också att de andra borgerliga partierna spelar lite under täcket, annars hade de reagerat hårdare i förra regeringen. Kristdemokraterna har idag en mycket fin och assistansvänlig profil, men de gjorde inget i förra regeringen.

Verkar vilja fördröja frågan till efter valet

Regeringen har inte reagerat alls förrän den socialdemokratiska partikongressen i april beslutade att intentionerna i LSS ska följas fortsätter Anders Lindberg.
– Då börjar man skruva lite på det men man hänvisar fortfarande till LSS-utredningen som är klar först i oktober efter valet 2018. De vill skjuta på frågan till efter valet så att de slipper frågan i valrörelsen.
Just nu säger Åsa Regnér att hon väntar på underlag från Försäkringskassan och Socialstyrelsen i december…
– Jag bryr mig inte vilket process de har just nu, det verkar mer vara en fördröjning som pågår. Det jag vill se är en förändrad praxis, det kan ske via regleringsbrev till myndigheter eller via lagstiftning, jag har inte sett något av detta.
Tror du taktiken är att vänta in LSS–utredningen efter valet?
– Som jag tolkat det, är det syftet just nu, då kan frågan begravas under valrörelsen. Men jag tror inte det går, det är alltför många som inte vill vara tysta om detta.

Regleringsbrevet visade regeringens avsikter

I regleringsbrevet till Försäkringskassan för 2016 sades det att kassan skulle ”verka för att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar”. Det var en av de första olyckliga signalerna som kom från regeringen, säger Anders Lindberg.
– Istället för att försöka vända skutan och säga att detta är fel, sände regeringen motsatt signal, och backade upp förändringen.
I direktiven till LSS–utredningen – "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen" som kom i maj 2016 ville regeringens se förslag på besparingar av statsfinansiella skäl och att reformer av andra LSS–insatser ska bekostas av besparingar på personlig assistans.
– Det är i grunden samma inriktning. Regeringen har skyllt på att alliansregeringen gjort ditt eller datt men efter detta kan de inte göra det. Nu har de själva ansvaret.

Socialdepartementet är för svagt

Anders Lindberg ser inget annat motiv än att spara pengar, Socialdemokraterna vill ha kontroll på ekonomin.
– Det ligger i sossarnas DNA att ha det. Detta handlar inte om att man vill dra ner på LSS, utan det beror på en sorts logik som ligger i systemet. Det beror också på att Socialdepartementet för svagt i den interna striden om pengar. Om vi hade haft en socialminister med ett tydligt socialpolitiskt mandat att utveckla välfärden, hade det varit svårare för finansdepartementets budgetavdelning. Istället har vi flera olika sociala ministrar med ett spritt ansvar, då blir det knepigare.
Hur mycket tror du Åsa Regnér personligen driver på i frågan om assistans?
– Jag tror hon främst arbetar med jämställdhet och barns rättigheter. Inte assistans..
Är du besviken på Åsa Regnér, för att hon inte försvarat assistansen?
– Jag tycker Socialdepartementet skulle ha försvarat assistans utifrån LSS intentioner. Det borde funnits en stark socialminister från början.

Regeringen använder fusket som alibi för att spara

Anders Lindberg anser att regeringen använder fuskdiskussionen på samma sätt som den borgerliga regeringen gjorde när de sparade i sjukförsäkringen.
– Man säger att det handlar om att motverka fusk men det är en del i ett retoriskt paket med syftet att dra ner kostnaderna. Då vill man hellre diskutera fusk än att de som har rätt till assistans inte får det.
Hur ser du på fusket och omfattningen av det?
– Jag är emot fusk. Alla är för att motverka fusk, men det är inte huvudfrågan här, huvudfrågan är att lagstiftningens intentioner inte längre följs. Men regeringen vill hellre prata fusk och det finns en obehaglig likhet med hur den borgerliga regeringen målade upp en bild av att alla fuskar för att sedan skära i sjukförsäkringen. Jag gillar inte det där, jag tycker inte sossarna ska hålla på med sådant.

Konflikt mellan finansdepartementet och resten av partiet

Socialdemokraterna i Kalmar län och riksdagsledamoten Laila Naraghi har kritiserat regeringen för att de inte ingriper mot bedömningarna. Enligt Anders Lindberg var det till stor del Laila Naraghi som drev fram debatten.
– Hon har spelat en stor roll, samtidigt finns ett stort stöd inom partiet för detta. Om du gick ut på en lokal S–förening och försöker förklara varför man ska dra ner på assistans, skulle man inte förstå någonting.
Finns det olika fraktioner inom Socialdemokraterna som har olika åsikter?
– Nej, det är en konflikt mellan finansdepartementet och resten, den konflikten finns ofta. Problemet är att socialdepartementet var så svagt och splittrat och tyckte det var roligare med andra frågor. De skulle från början ha protesterat och sagt nej.

S-kongressen beslut kan hejda utvecklingen

Assistanskoll frågar Anders Lindberg om han tror att regeringen verkligen vill ersätta assistans med hemtjänst och gruppboenden.
– Jag tror egentligen inte det, och hoppas att utvecklingen kan hejdas efter beslutet på S-kongressen. Lyssnar man på partikongressen, var det uppenbart att regeringen inte hade kongressen med sig. Diskussionen där om domarna, regleringsbrevet och LSS–utredningen visade att Åsa Regnér aldrig skulle få igenom politiken på en kongress.
Vilken betydelse har S–kongressens beslut?
– Att man stannar upp en process som gått åt fel håll, sedan behövs det ett starkt tryck på sossarna om det ska gå åt rätt håll igen. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och intern opposition inom sossarna måste trycka på.

Tror inte en alliansregering skulle göra skillnad

Idag är det Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet som driver frågan mot regeringen om att ändra bedömningarna. De borde granska sin egen historia tycker Anders Lindberg.
– Vänstern har rent samvete, de har aldrig accepterat en minskning, men Kristdemokraterna och Liberalerna borde se på sin historia i alliansregeringen. Jag tror det finns ett motstånd inne in partierna, men partiledningarna ser olika intressen de väger mot varandra. Jag tror inte det skulle bli någon skillnad med en alliansregering, Moderaterna skulle styra som vanligt.
Hur skulle du se på en situation i riksdagen om Sverigedemokraterna skulle vara det parti som avgör om det blir en förändring?
– Jag tror inte det blir så, frågan är vad Socialdemokraterna och Moderaterna tycker.

”Det blir svårt att möta väljarna med Åsa Regnérs retorik”

Det handlar om att få Socialdemokraterna att ändra åsikt, säger Anders Lindberg som tror att det är det enda sättet att få en förändring.
– Den interna diskussionen i Socialdemokraterna måste hållas levande inför valet. Magdalena Andersson och Stefan Löfven säger nu att det finns pengar och då måste vi visa att här finns en skuld att betala. Jag hoppas att Socialdemokraterna vill ha en socialpolitisk linje inför valet som hänger ihop. Det blir svårt att möta väljarna med Åsa Regnérs retorik.
Socialdemokraterna har inte haft det engagemang i funktionshinderfrågor som man borde haft, menar Anders Lindberg.
– Här har Liberalerna haft en annan bättre historia i att förstå frågorna. Men det finns tecken på att detta kan förändras och kongressen var ett tecken på det.
Hur påverkar regeringens assistanspolitik socialdemokratin?
– Politiken skadar självklart bilden av partiets socialpolitik. Jag uppfattar inte heller att den har stöd bland partiets gräsrötter. Detta kommer uppifrån, över tid kommer den här politiken aldrig att bli socialdemokratisk, säger Anders Lindberg.

Anders Lindberg intervjuades av Kenneth Westberg 2017-08-25

Skicka sidan till: