Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistansersättning

Moderaterna skriver i sin budget för 2018 att de vill att enbart personer som har sjukpenninggrundande inkomst (SGI), permanent och varaktig bosättning eller medborgarskap och bosättning ska kunna söka assistansersättning.

”Sverige har ett ovanligt välfärdssystem”

Idag kan alla som är bosatta i Sverige söka assistansersättning vilket Moderaterna beskriver som ett ovanligt välfärdssystem där man får förmåner inte genom att arbeta, utan genom att bara vara bosatt i Sverige.

Berör alternativt skyddsbehövande och anhöriga till f.d. asylsökande

De som inte längre skulle kunna söka assistansersättning om dessa förändringar genomförs är enligt Moderaterna alternativt skyddsbehövande och anhöriga till f.d. asylsökande.

Vill M att alla med tillfälligt uppehållstillstånd inte ska kunna söka assistansersättning?

För flyktingar kan sociala förmåner inte begränsas enligt gällande EU-rätt. Moderaterna vill dock se över EU-reglerna för att få liknande regler för de olika grupperna, vilket kan tolkas som att de även vill att personer med tillfälligt uppehållstillstånd längre fram inte skulle kunna söka assistansersättning.

Även andra förmåner berörs

Det är inte bara assistansersättning som Moderaterna vill dra in för denna grupp utan även sjukpenning, full föräldrapenning, flerbarnstillägg, adoptionsbidrag, vårdbidrag, bilstöd, handikappersättning, omställningspension och särskilt pensionstillägg.

Vill istället ge en form av basförmåner

Vuxna som inte kvalificerat in sig bör enligt Moderaterna enbart ha rätt till etableringsersättning eller försörjningsstöd samt bostadsbidrag. Äldre enbart äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg. Personer med barn ska enbart etableringsersättning (inklusive etableringstillägg) eller försörjningsstöd, samt bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd och kortad föräldrapenning upp till barnets ettårsdag.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Moderaternas budget för 2018 – ”Vi tror på Sverige” (sid 70 - 71 berör assistansersättning)

Skicka sidan till: