Antalet assistansberättigade minskar och pengar sparas in

I september var antalet assistansberättigade 15 115, det lägsta hittills. Enligt den senaste prognosen från Försäkringskassan fortsätter minskningen under 2018 och 2019, vilket den nya HFD-domen om transporter väntas bidra till.
Minskningen tillsammans med effekter av efterskottsbetalningen beräknas spara in 2,8 miljarder 2017 och 1,1 miljarder 2018 på assistansersättningen jämfört tidigare prognoser.

Minskningen fortsätter under 2018 och 2019

Under 2018 och 2019 beräknas antalet brukare fortsätta att minska, men med en avtagande minskningstakt. Därefter antas antalet brukare att ligga kvar på 2019 års nivå under 2020–2022.

Beror på att färre beviljas assistansersättning

Nedgången beror till stor del på att färre beviljas assistansersättning, till stor del på grund av domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen om det femte grundläggande behovet och om egenvård som började tillämpas under 2016 och 2016.

Nya HFD-domen stärker effekten

I juni 2017 kom HFD-domen 2017 ref. 27 om resor till och från fritidsaktiviteter. Försäkringskassan har gjort ett rättsligt ställningstagande och i ett brev till regeringen varnat för domens effekter. Försäkringskassans senaste prognos tar inte hänsyn till eventuella effekter av domen, men den kommer enligt Försäkringskassan sannolikt ha en sänkande effekt på utgifterna.

2,8 miljarder har sparats in under 2017

Kostnaden för Assistansersättningen beräknas bli ca 23,1 miljarder för 2017, vilket är ca 2,8 miljarder lägre än tidigare beräknat. För 2018 beräknas bli kostnaden bli ca 24,6 miljarder, ca 1,1 miljarder lägre än i beräknat.

Anordnarnas problem med att rapportera tid sparar pengar

Utgifterna har varit lägre än efter att efterskottsbetalning av assistansersättninginfördes. Det tros bero dels på att inskickade underlag såsom tidrapporter för utförd assistans varit otillräckliga och att utbetalningar då inte kunnat ske. En annan förklaring är att många anordnare inte har begärt ersättning för alla på förhand beslutade assistanstimmar säger Försäkringskassan.


Vidare läsning

Försäkringskassan: Utgiftsprognos för budgetåren 2017-2022

Skicka sidan till: