Lagrådsremiss om lagändringar 1 april

Åsa Regnér
ansvarig minister
Åsa Regnér

Idag kom regeringens lagrådsremiss. Från och med den 1 april i år föreslås avskaffade tvåårsomprövningar och att assistansersättning ska kunna ges för väntetid, beredskap och tid mellan aktiviteter. Reaktionerna från RBU och JAG är positiva men mycket återstår att åtgärda.

En lagrådsremiss är ett utkast till lagtext som tas fram under den sista delen av arbetet med en proposition. Lagrådet kontrollerar att lagförslaget inte strider mot andra lagar och krav på rättssäkerhet.

Upphäver effekterna av HFD-domen från i somras

Regeringen föreslår dels att LSS-lagen ändras så att personlig assistans kan beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila och mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet. Resa till och från en aktivitet utanför hemmet ska räknas som en del av aktiviteten. Förslaget innebär, enligt ett pressmeddelande från regeringen, en återgång till tillämpningen före Högsta Förvaltningsdomstolens dom om assistans vid transporter i juni 2017.

Tvåårsomprövningar tas bort

Regeringen föreslår också att tvåårsomprövningarna avskaffas för en begränsad tid. Försäkringskassan ska bara kunna ompröva beviljad assistansersättning om behoven minskat pga väsentligt ändrade förhållanden som beror på den enskilde. I dessa fall ska bara ändrade förhållandena omprövas, inte hela beslutet, skriver regeringen i samma pressmeddelande.

Fler lagförslag på gång

Regeringen säger även att förslag om förtydligad informationsskyldighet för kommuner och en lagändring om det högre timbeloppet fortfarande bereds och planeras träda i kraft 1 juli 2018.

Förslagen välkomnas...

Dagens lagrådsremiss välkomnas av RBU och JAG. I en artikel i Hejaolika säger Maria Persdotter i RBU att det ursprungliga förslaget till nödstopp innebar att en fullständig omprövning av rätten till assistans skulle göras vid väsentligt ändrade förhållanden.
- Vi uttryckte stark kritik mot detta i vårt remissyttrande och skrev att en sådan omprövning endast borde omfatta just dessa ändrade förhållanden och inte en total omprövning av hjälpbehovet. Det är förstås glädjande att regeringen har lyssnat på vår kritik.

Men mycket återstår att göra...

RBU och JAG säger till Hejaolika att dagens lagrådsremiss inte förändrar något för dem som redan mist sin assistans. Idag får nästan 9 av 10 som söker assistansersättning avslag. Regeringen föreslår inga åtgärder mot HFD-domarna: Enbart integritetsnära delar av grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning (2009). Det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykisk funktionsnedsättning (2015). Egenvård räknas inte som grundläggande behov (tillämpad från 2016).

Vidare läsning

Lagrådsremiss - Vissa förslag om personlig assistans

Pressmeddelande från regeringenom lagrådsremissen


Skicka sidan till: