Nya assistansutredningen kommer i början på 2016

Den planerade utredningen om personlig assistans kommer troligen att starta i början på nästa år, 2016. Det innebär en översyn av hela LSS-lagstiftningen enligt Guy Lööv på Socialdepartementet.

Guy Lööv, Socialdepartementet – "Utredningen görs delvis på grund av kritiken mot assistansbedömningarna"
Citat:

Blir det en parlamentarisk utredning?
– Det kan jag inte heller svara på nu, det kan även bli en enmansutredning med parlamentariskt utsedda referensgrupper.

Vi kan inte säga om Försäkringskassan gör fel eller rätt. Vi kan däremot säga att frågan behöver ses över.

Jag kan förstå att det är känns kränkande att ta tid när man duschar. Det kan också diskuteras i utredningen.

Många upplever att det tillsätts en massa utredningar bara för att skjuta en förändring av bedömningarna på framtiden…
– Jag förstår det, jag beklagar att det varit många utredningar med dåligt förankrade förslag.

Finns det en gräns för kostnaderna för personlig assistans?
– Ingen riksdag eller regering kan säga att resurserna är obegränsade. Någonstans finns det en gräns, men jag kan inte svara på var den ligger. Det måste vara en nivå där allmänheten kan förstå att vi måste ha de här kostnaderna.

Tidigare artikel

En feministisk syn på omprövning av assistans

Christine Bylund, STIL, skrev nyligen en debattartikel i Dagens Arena där hon liknar proceduren för omprövningar av assistansersättning vid övergrepp.

Christine Bylund, metodutvecklare, STIL - ”Övergrepp är villkoret för att få tillgång till mänskliga rättigheter”
Citat:

Omprövningssituationen fungerar som en grindvakt in till samhället.

Skulle man fråga någon som inte har assistans om vad de gör på toaletten så skulle de svara att det har inte du inte alls med att göra. Men att dessutom tvingas vara med om att bli betraktad i duschen av en främmande människa gör saken etter värre.

I ett annat sammanhang skulle det ha betraktats som ett sexuellt övergrepp.

I praktiken sker det under tvång. Man skulle kunna hävda att personen har samtyckt eftersom man ansökt om att få assistans men det är ju grundförutsättingen för att hen ska få sin vardag att fungera. Assistansen är livsviktig.

Försäkringskassan lovar förenklingar

Som ett resultat av projektet En enklare vardag lovar Försäkringskassan att tvåårsomprövningarna ska ersättas av uppföljningar. Det är ett av flera löften om förenklingar.

Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan: "Man har upplevt oss som krångliga"
Citat:

Vi vet att man upplevde oss som krångliga och svåra att ha att göra med och insåg att vi behöver förbättra oss.

Uttalandet som Dan Eliasson gjorde i Föräldrakraft har varit vår målbild under projektets gång. Om det är helt uppenbart att någon är i behov av assistansersättning, varför ska vi då göra en så stor utredning?

Handläggaren har ett större mandat att själv utifrån den information som finns, avgöra hur man ska genomföra uppföljningen.

Vår ambition är att samordna efterkontrollerna så att omprövningarna infaller samtidigt i stället för spridda över tid.

Tidigare artiklar

Regeringen uttalar sig om vinstutredningen

Det blir inget idiotstopp för vinster säger Guy Lööv på Socialdepartementet. Han tror att den kommer att landa i förslag som de flesta privata utförare kan leva med. Han säger även att efterskottsbetalning av assistansersättning ska införas.

Guy Lööv, Socialdepartementet – "Det blir inget idiotstopp för vinster"
Citat:

Det blir en avvägning så att man inte skär guld med täljkniv men får en anständig vinst som garanterar långsiktig verksamhet.

Om vinsterna blir för höga och pengar förs ut till ägarna förslösas de.

Vilhelm Ekensteen i IfA varnar för minskad valfrihet om vinstuttag stoppas, hur ser du på den oron?
– Jag tror inte vi får ett förslag som radikalt ändrar förutsättningarna.

Lagen säger att det ska vara efterskottsbetalning, det har gjorts undantag från detta men nu ska Försäkringskassan följa lagen striktare.

Tidigare artiklar

Funktionsnedsattas fritids-aktiviteter inte som andras

Det är stora skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och resten av befolkningen i deltagande i fritidsaktiviteter. Det framgår av John Magnus Roos undersökning En fritid som andra?

John Magnus Roos, Göteborgs universitet - "Skrämmande siffror om funktionsnedsattas fritidsaktiviteter
Citat:

För det första är inte heller dessa av FN prioriterade aktiviteter tillgängliga. Och för det andra är det heller inte de aktiviteterna som personer med funktionsnedsättning efterfrågar mest.

Människor utan funktionsnedsättning kan välja själva, medan personer med funktionsnedsättningar är mer bundna till aktiviteter som samhället har bestämt att göra tillgängliga.

Att gå på rockkonserter eller titta på fotboll ligger inte i linje med samhälles normativa värderingar.

Tidigare artikel

IfA utvecklar kommunikationsverktyg

I projektet IFOKUS utvecklar IfA en metod för att öka möjligheten självbestämmande för vuxna assistansberättigade med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar.

Karin Boskovic, IfA – "Vi såg likheter i utformning av assistans för barn och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar"
Citat:

Vi märkte att många anordnare kände sig osäkra inför att sätta sig och prata med barn om assistansen. Kravet väckte lite rädsla helt enkelt.

Personer med kognitiva och kommunikativa svårigheter kan ha svårigheter att uttrycka hur assistansen ska vara utformad. Då kan man använda metoden för att tydliggöra i olika assistanssituationer.

Det låter svårt.
– Ja, det är jättesvårt. Men det gäller att man börjar prata om det så att man lyfter fram den assistansberättigades vilja, önskemål och rätt till sin personliga assistans.

Tidigare artiklar

Assistans i Media

Kaliber i P1 tog i ett reportage upp hur assistansbedömningarna blivit hårdare, att människor bollas mellan Försäkringskassan och kommunerna.

P1 Kaliber: LSS - frihetsreformen där funktionsnedsatta blivit Svarte Petter


Skicka sidan till: