IfA: Utredningen öppnar för ett kommunalt huvudmannaskap

Sophie Karlsson, IfA

En dörr lämnas öppen för kommunalt huvudmannaskap. Det saknas direktiv om bedömningarna av grundläggande behov. Det är två stora brister i utredningen, säger IfAs ordförande Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson, IfA – "Vi blir hängande i luften så länge omprövningsstoppet är kvar"
Citat:

Det måste bli klart en gång för alla vad som ska ligga till grund för personlig assistans.

Här finns en risk att regeringen håller en dörr öppen för ett kommunalt huvudmannaskap.

Tidigare artiklar

Lena Hallengren: Utredaren tar ställning till vilka alternativ som ska utredas

Lena Hallengren, Socialminister

Utredningen ska beskriva hur ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans kan införas. Om kommunalt huvudmannskap ska utredas blir upp till utredaren säger socialminister Lena Hallengren.

Lena Hallengren, Socialminister – "Utredaren tar ställning till vilka alternativ som ska utredas"
Citat:

Utredaren ska också analysera för– och nackdelar med ett förändrat huvudmannaskap.

Just nu har vi inga planer på att ta bort stoppet för tvåårsprövningar.

Tidigare artiklar

"Inte hederligt lägga frågan i knät på Lars Lööw"

Bengt Eliasson, Liberalerna

Det är inte hederligt att frågan om ett kommunalt huvudmannaskap ska utredas läggs i knät på Lars Lööw. Regeringen borde varit tydlig i att enbart ett statligt huvudmannaskap ska utredas, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson, Liberalerna – "Direktiven lämnar dörren på glänt för ett kommunalt huvudmannaskap"
Citat:

Liberalerna står definitivt inte bakom detta och det finns ingen majoritet i riksdagen för detta.

Inte riktigt hederligt att lägga över denna högst kontroversiella fråga i utredarens knä att tycka om.

Tidigare artiklar

"Besviken men inte förvånad"

Pia Steensland, Kristdemokraterna

Pia Steensland är besviken men inte förvånad över att den nya utredningen öppnar för ett kommunalt huvudmannaskap.

Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Målet med utredningen ska vara HUR statligt huvudmannaskap införs"
Citat:

Det är slöseri med tid att utreda om det ska vara någon annan än staten som ska vara huvudman.

Självklart måste hela tiden det tar att utföra behovet räknas.

Tidigare artiklar

"Detta är inte riksdagens direktiv"

Maj Karlsson, Vänsterpartiet

Direktiven i regeringens nya utredning öppnar för att utreda kommunalt huvudmannaskap, anser Maj Karlsson. Hon säger även att den stora kostnadskonflikten fortfarande är olöst.

Maj Karlsson, Vänsterpartiet – "Detta är regeringens direktiv, inte riksdagens"
Citat:

Det är ganska uppenbart att S och MP inte vill ha ett statligt huvudmannaskap.

Genom att dela upp behoven i integritetsnära delar kan Försäkringskassan fortsätta reglera volymen som beviljas assistans.

Tidigare artiklar

Lagändring mot anordnare utan tillstånd

Klubba

Från 1 nov kan Försäkringskassan och kommunerna neka utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO.

Lagändring antagen mot anordnare utan tillstånd

Tidigare artiklar

IVO återkallar tillstånd för Livihop

Flera större assistansbolag har sedan förra sommaren fått återkallat tillstånd från IVO, vissa har fått inhibition tills frågan avgörs i förvaltningsdomstol, andra har fått behålla tillståndet.

IVO återkallar tillståndet för Livihop

Tidigare artiklar

Höstens riksdagsmotioner

Bild på riksdagen

Årets motioner berör både utvidgad rätt till personlig assistans och bekämpande av fusk. De flesta kommer från M, L och KD.

Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

Tidigare artiklar

Vad budgeterar riksdagspartierna till assistans

Mynthög

SD, KD och L lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2022. M, V och C lägger lika mycket som regeringen.

Vad partierna budgeterar till assistansersättning för 2022

Tidigare artiklar

Avhandling om inlåsningseffekter hos anordnare

Många assistansberättigade väljer assistansföretag som erbjuder juridisk hjälp. Det gör att det blir svårt att byta anordnare. Det är slutsatsen i en avhandling av Robin Bankel på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

"Juridiskt stöd från assistansföretag gör det svårare att byta anordnare"
Citat:

Robin Bankel
I nästan alla fall ställer de företag som gett stöd vid ansökan villkor om att välja dem om ansökan beviljas.

Statistik för omprövningar vid "väsentligt ändrade förhållanden"

Försääkringskassan

Cirka 200 personer/år fick sin assistansersättning indragen vid omprövning pga "Väsentligt ändrade förhållanden" jan 2019 – aug 2021. Sophie Karlsson, IfA, befarar att restriktiva bedömningar kan ligga bakom.

200 personer per år får indragen assistans vid omprövning
Citat:

Sophie Karlsson, ordf IfA
Undrar jag hur det kommer sig att fler verkar få indragen assistansersättning än tidigare pga väsentligt ändrade förhållanden.

Risken finns att det gjorts restriktiva bedömningar av behoven.

Tidigare artiklar

Remissvar till "Stärkt personlig assistans"

Personer som skriver

Funktionsrättsrörelsen och Fremia är generellt positiva, men många ser problem för anordnarna att kunna bli vårdgivare. Socialstyrelsen tror inte att en egenvårdslag löser problemen. Försäkringskassan tror fler än beräknat kommer beviljas assistansersättning.

Remissvar till "Stärkt personlig assistans"

Tidigare artiklar

Har du bott på institution? Besvara vår enkät!

Om du har bott på institution men flyttat därifrån kan du delta i en enkät från Independent Living Institute. Enkäten vill få fram upplevelser att bo på institution och vilken betydelse stödinsatser via SoL eller LSS haft.

Enkät om deinstitutionalisering i Sverige

Kommande artiklar

 • Intervju med Lena Hallengren om uppdraget till Försäkringskassan om att beräkna tidsåtgång på ett mindre krävande och ingående sätt.
 • Intervju med Robin Bankel som doktorerat om inlåsningseffekter hos anordnare
 • Intervju med Lars Lööw som utreder huvudmannaskapet
 • Med mera

Jämför och välj bland 220 assistansanordnare

Assistanskoll listar 220 assistansanordnare. 199 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 196 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 1:a Assistanskompaniet AB
 • Adena Personlig Assistans AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • AssistansExperten i Norden AB
 • GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living
 • God Assistans i Mitt AB
 • God Assistans i Syd AB
 • Johns Assistans AB
 • Konsensus Personlig Assistans
 • Kooperativet Vilja
 • Monument Assistans AB
 • Nordisk Hem och LSS Assistans AB
 • Plusfamiljen Funka AB

Skicka sidan till: