Statistik över överklaganden till Förvaltningsdomstolarna av assistansersättningsbeslut

Statistiken nedan gäller enbart överklaganden av beslut om assistansersättning från Försäkringskassan. Ett överklagande av Försäkringskassans beslut görs först till Förvaltningsrätten, därefter kan Förvaltningsrättens beslut överklagas till Kammarrätten. I vissa fall kan kan man överklaga Kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen.
Läs mer om att överklaga: Funktionsrättsguiden - hur du ansöker om stöd och överklagar beslut

Överklaganden till Förvaltningsrätten

År Antal inkomna mål Antal avgjorda mål
2000 328 336
2001 376 326
2002 516 466
2003 512 496
2004 557 477
2005 607 540
2006 752 666
2007 739 715
2008 551 752
2009 607 499
2010 943 585
2011 794 868
2012 864 935
2013 747 919
2014 737 721
2015 636 665
2016 530 623
2017 923 570
2018 1281 1130
2019 1031 1132
2020 979 930
Summa 15 010
14 351


Överklaganden till Kammarrätten

År Antal inkomna mål Antal avgjorda mål
2000 135 119
2001 113 137
2002 152 118
2003 193 154
2004 149 169
2005 191 207
2006 198 183
2007 196 186
2008 225 211
2009 194 243
2010 201 206
2011 305 252
2012 318 303
2013 271 325
2014 260 249
2015 250 257
2016 203 219
2017 267 244
2018 487 380
2019 501 574
2020 297 300
Summa 5106 5036

Överklaganden till Högsta förvaltningsdomstolen

År Antal inkomna mål Antal avgjorda mål
2000 32 41
2001 45 36
2002 44 38
2003 30 50
2004 32 43
2005 49 33
2006 52 40
2007 44 59
2008 51 49
2009 61 93
2010 52 45
2011 60 64
2012 58 54
2013 69 72
2014 72 67
2015 64 70
2016 75 54
2017 60 71
2018 108 65
2019 234 292
2020 69 53
Summa 1361 1389

Källa: Domstolsverket


Skicka sidan till: