Lotta Svenander, Kommunal – ”Försämringarna beror på politiska beslut”

Från 1 januari nyanställs alla personliga assistenter inom Tiohundra AB i Norrtälje kommun på PAN–avtalet. Redan anställda får höjd veckoarbetstid och sänkt lön. Lotta Svenander, Ordförande i Kommunal i Norrtälje, lägger skulden på politikerna och alltför låg assistansersättning.
– De har inte höjt ersättningarna för personlig assistans, vilket gör att de faktiska kostnaderna inte täcks.

Lokalt kollektivavtal upphävs

Tiohundra AB är ett bolag som utför personlig assistans åt Norrtälje kommun. Det ägs av Norrtälje kommun och Region Stockholm, är icke vinstdrivande och gör ett underskott på 53 miljoner för 2019. Enligt Tiohundras hemsida införs anställningsstopp och stopp för hyrpersonal. Och från 1 januari kommer personliga assistenter att anställas på PAN–avtalet, säger Lotta Svenander.
– De som redan är anställda fortsätter på AB–avtalet. Det lokala avtal som vi tecknade för ett par år sedan gav betydande förbättringar, alla personliga assistenter förutom anhörigvårdare anställdes då på AB–avtalet. Det avtalet upphävs nu.

Lönesänkning för redan anställda

Idag har Tiohundra AB ca 250 anställda assistenter som går på AB-avtalet. För dessa höjs veckoarbetstiden vid heltidsanställning från 37 tim/vecka till 38,25 timmar i veckan. Louise Westin, Personaldirektör på Tiohundra, intervjuades nyligen i Kommunalarbetaren. Hon sade anställningsgraden i dessa fall sänks, vilket tex gör att en heltidsanställd med 22 000 kronor i månadslön får en tjänst på 95,42 procent med 20 992 kronor i månadslön.
– Vi har inte velat säga upp någon så i stället har de fått lägre tjänstgöringsgrad. I praktiken innebär det att de får en lägre sysselsättningsgrad och en lägre lön. Vi ser ingen annan utväg tyvärr för vårt ekonomiska läge är så ansträngt att vi måste göra de åtgärder vi kan, sade Louise Westin till Kommunalarbetaren.

Stor skillnad på PAN och AB avtalen

För de som nyanställs från 1 januari gäller PAN–avtalet. Det innebär en stor skillnad i arbetsvillkor säger Lotta Svenander. Veckoarbetstiden ökar till 40 tim/vecka. Antalet semesterdagar blir alltid 25 enligt semesterlagen, istället för att öka med stigande ålder från 40 årsdagen. Uppsägningstiden är alltid en månad istället för att öka efter anställningsår som i LAS. (Läs mer i Assistanskolls jämförelse av kollektivavtal)
– Det är personalen som får betala med försämrade anställningsvillkor. Genom att skapa ett A-lag och ett B–lag med olika kollektivavtal och olika förmåner backar Tiohundra AB ordentligt i sin personalpolitik och sitt jämställdhetsarbete, säger Lotta Svenander.

Inlåsningseffekt

Förändringarna kommer att skapa otrygghet och missnöje men även en inlåsningseffekt, tror Lotta Svenander.
– Ingen med ”ett bra anställningsavtal” kommer att vilja byta arbete inom Tiohundra AB eftersom de då kan omfattas av ett betydligt sämre avtal.
Vilka konsekvenser får detta för assistansanvändarna de arbetar hos?
– Att de anställda har sämre arbetsmiljö och sämre anställningstrygghet ger enligt evidens sämre kvalitet och säkerhet för brukarna som troligen kommer att få se en betydligt högre omsättning på den personal som är deras trygghet.

Politiska beslut problemet

Lotta Svenander anser dock inte att det som sker i första hand är Tiohundras fel. Det är politiska beslut om skatter och ersättningar som ligger bakom menar hon.
– Detta handlar enkom om politiska beslut som försämrat ekonomin för bolaget. Dels borde man se över skatten i kommunen, det går inte att sänka skatten som det har gjorts över tid, utan att annan verksamhet skadas.
Huvudorsaken anser hon dock är att assistansersättningen och kommunens ersättning för utförd assistans inte höjts tillräckligt.
– Självklart påverkar den låga ersättningen i allra högsta grad. Det gäller alla utförare. Att kunna ha ett vettigt kollektivavtal, sammanhållna arbetsscheman, en bra arbetsmiljö och utbildning av assistenter kostar pengar. Politiker i kommun och riksdag har ansvaret, de har inte höjt ersättningarna, vilket gör att de faktiska kostnaderna inte täcks. Inför valet 2018 utlovade samtliga partier satsningar på välfärden. Vad som hände med de löftena? Var de bara valfläsk?
Vilka åtgärder vill du se?
– Att våra politiker ska prioritera vård och omsorg, ge mer pengar till utbildning, fler kollegor och bättre arbetsmiljö och större utrymme att teckna riktigt bra centrala och lokala avtal, säger Lotta Svenander.

Lotta Svenander intervjuades av Kenneth Westberg 2019–11–19

Vidare läsning

Kommunalarbetaren: Personliga assistenter får jobba mer när Tiohundra sparar


Skicka sidan till: