Stefan Pelc, assistansanvändare – ”Förlängd provanställning kan vara ett alternativ”

Stefan PelcStefan Pelc har mest tillsvidareanställda assistenter då han tycker det ger lägre personalomsättning och stabilitet. Han anser att det ska krävas mycket för att säga upp en assistent, men att det samtidigt behövs ett skydd för assistansanvändaren.
– Förlängd provanställning till tex 1,5 år skulle kunna vara ett alternativ.

I kollektivavtal inom personlig assistans finns det undantag i anställningsskyddet vid visstidsanställningar. En uppsägning kan ske med 14 dagars uppsägningstid i KFO:s avtal ”Om brukaren och arbetstagaren inte kan samarbeta". Arbetsrättsjuristen Eva Schömer anser att det ska krävas starkare skäl än idag vid en uppsägning av en personlig assistent. Stefan Pelc säger sig inte ha något problem med detta förutsatt att det ges motsvarande skydd för assistansanvändaren.
– Assistansbranschens parter behöver kanske tänka nytt och utanför boxen för att förbättra anställningsförhållandena för assistenterna. Lösningen skulle tex kunna vara en ny skräddarsydd anställningsform för assistansbranschen. Det är inte säkert att assistansanvändare och assistent känner varandra på djupet efter 6 månaders provanställning. Det skulle kanske behövas en provanställning på 1,5 år. Då är det mer sannolikt att man lärt känna varandra tillräckligt för att gå vidare till fast anställning.

Anser det ska krävas mycket för en uppsägning

För Stefan Pelc, egen arbetsgivare för sina assistenter, krävs det ganska mycket för en uppsägning. Alkohol/drogproblematik, fysiska/psykiska/sexuella trakasserier, stöld samt hot/övergrepp eller mobbning tycker han är tydliga skäl.
– Det är skäl att säga upp en assistent direkt utan förvarning eftersom det handlar om assistansanvändarens väl.
Sedan finns det situationer som att assistenten återkommande försummar sitt arbete, tex när assistenten är mer upptagen av sina egna intressen än arbetsuppgifterna och assistansanvändaren. Här kan assistenten inte sägas upp direkt anser, Stefan Pelc.
– Det ska först krävas ett visst antal varningar och dokumenterad dialog mellan assistansanvändare/arbetsgivare och assistent om problemen.

Viktigt att ha en öppen diskussion

Att man inte längre gillar en assistent är inte skäl nog för uppsägning anser Stefan Pelc. Ibland kan assistansanvändare och assistent hamna i konflikt med varandra eller glida ifrån varandra. Då kan det vara jobbigt att umgås och arbeta tillsammans.
– Då måste man sätta sig ned och ta ett snack med öppen attityd. Detta är naturligtvis enklare att säga och svårare att göra. Det kan förenkla om andra personer deltar i diskussionen som samtalsstöd, där målet ska vara att kunna enas.
Borde inte den assistansberättigade välja om en assistent fortsätter arbeta?
Assistansanvändaren jobbar närmast den personliga assistenten och har naturligtvis all rätt i världen att uttrycka sig om relationen och arbetet dem emellan. Det betyder dock inte att assistansanvändaren alltid har rätt att neka assistenten att jobba kvar. Det måste finnas godtagbara skäl.

”Borde vara en månads uppsägningstid”

De flesta av Stefan Pelc ordinarie assistenter är tillsvidareanställda eftersom han tycker att det ger en tryggare anställning för assistenterna.
– En trygg anställning skapar en stabilare personalsituation med låg personalomsättning för min del.
Vid visstidsanställningar i KFO är ju uppsägningstiden 14 dagar om "Om brukaren och arbetstagaren inte kan samarbeta ". Vad anser du om detta?
– Ja, 14 dagar är kort och visstidsanställningen är inte en jättekul anställningsform för assistenterna. För min del så kunde det vara 1 månads uppsägningstid vid visstidsanställning.

Skulle sätta press på anställningsförfarandet

Starkare skäl för uppsägning skulle enligt Stefan Pelc sätta press på assistansanvändarna och arbetsgivarsidan att minimera framtida uppsägningar, då de riskerar bli mer krävande och kostsamma.
– Urvalet av blivande assistenter skulle bli tuffare. Assistansbranschen kommer genomföra mer kontroller och personlighetstester av blivande assistenter för att hitta rätt assistent. Med krav på starkare skäl vid uppsägning finns alltså stora fördelar att vårda den befintliga relationen mellan assistansanvändare och assistent.

Har sagt upp tre av 30 anställda assistenter

Stefan Pelc har haft personlig assistans sedan 1992 (två år innan LSS kom till). Under dessa år har han själv anställt 30 assistenter och sagt upp tre av dessa. Uppsägningarna har berott på kraftig försummelse av arbetet, stöld och återkommande alkohol– och drogproblem.
Vid alla uppsägningar har assistenterna varit fullt medvetna om konsekvensen och accepterat uppsägningen utan diskussion. Det var tufft att gå hela vägen till uppsägning men nödvändigt. Dessutom har jag lärt mig en hel del om vad jag missat vid själva anställningstillfället. Det är lätt att vara naiv när man anställer en ny assistent. En uppsägning är kanske inte det första man tänker på vid rekrytering av assistenter när man bara vill få livet att fungera.
Kan du ge exempel på något som det är lätt att missa?
Det är inte alltid lätt att se det om man inte ställer de rätta frågorna. Det är mycket lättare att vara efterklok, men då kan det vara för sent, säger Stefan Pelc.

Stefan Pelc intervjuades av Kenneth Westberg 2018–11–21


Skicka sidan till: