Sophie Karlsson, IfA – ”Dygnspass fungerar ofta bra i personlig assistans”

Sophie Karlsson
Sophie Karlsson, Ordförande, IfA

Dygnspass fungerar bra om det är jourtid på natten, men 24 timmar aktiv arbetstid i sträck är inte lämpligt, säger Sophie Karlsson, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

EU-kommissionen har efter en anmälan från Sverige krävt att tillämpningen av reglerna för dygnsvila skärps i Arbetstidsdirektivet från 1 okt 2023. Idag är det vanligt att två arbetspass läggs intill varandra i så kallade rygg till ryggpass på 24 tim. Kommunal säger i en intervju att arbetspass och dygnsvila nu måste alternera, vilket redan skrivits in i SKR och Sobonas HÖK/AB avtal.
Har du sett anmälan eller svaret från EU-kommissionen?
– Vi har begärt ut handlingen, men ännu inte fått den. Om vi inte kan få den är det märkligt då det bör vara en offentlig handling, säger Sophie Karlsson.

Dygnspass fungerar ofta bra i assistans

Sophie Karlsson säger sig kunna förstå bägge sidor i frågan. Ett upplägg med dygnspass fungerar oftast väldigt bra inom just personlig assistans, säger hon.
– En assistent kan följa en annan persons dygnsrytm och vid en bra matchning blir det bra för bägge parter, men det är viktigt med återhämtning för assistenten.

Dygnspass med enbart aktiv tid inte lämpligt

Det som kan ställa till det är om en assistent förväntas kunna prestera fullt ut så lång tid som ett dygn, säger Sophie Karlsson.
– Dygnspass med aktiv tid hela tiden anser jag inte är lämpligt, ingen orkar vara helt på alerten i 24 timmar. Det kan inträffa något som kräver skärpa och extra insats.
Återhämtningstiden kan i och för sig bli längre med dygnspass, men Sophie Karlsson säger sig lita på att den forskning som finns, kring människan och arbetstidens förläggning, tittat på detta.
– Vi behöver tänka på hur våra kroppar ska fungera fysiskt och psykiskt även 20 år senare.

Om en del är jourtid är dygnspass ok

En kombination av aktiv tid och jour på natten kan däremot fungera i dygnspass, säger Sophie Karlsson.
– En del av tiden bör då utgöras av jour för att det ska vara bra arbetsmiljö och bra kvalitet på assistansen. Om det är tex 6-8 timmars jour och resten är aktiv tid kan dygnspass vara ok. Schemaläggning ska ta individuell hänsyn och följa kraven enligt arbetsmiljölagen.

Vill ha undantag vid resor

Sophie Karlsson ser även behov av att förhandla om tillfälliga undantag vid exempelvis resor med tydliga regler för hur kompensera för t ex minskad dygnsvila för den medföljande assistenten.
– Återigen med hänsyn tagen till arbetsmiljön för den enskilda anställde. Det kan även finnas akut behov av att någon t ex stannar kvar och arbetar för att inte den assistansberättigade ska bli utan assistans.
Vilka undantag vill du se vid tex resor?
Samma undantag som finns idag bör fortsätta gälla, dvs att man kan göra undantag gällande kortare dygnsvila och korta ner veckovilan, och att assistenten får möjlighet till återhämtning före och efter resan. Allt ska förstås göras efter vad som är lämpligt i förhållande till aktuell person och situation.

Förståelse för protesterna

Det har förekommit protester mot att det inte ska gå att jobba dygnpass från 1 okt, tex en namninsamling. Sophie Karlsson säger ha förståelse för kampanjen och ställningstagandena.
Anser du att Kommunal borde lyssna på protester från sina medlemmar?
– Kommunal måste ta ställning till hur de vill agera på sina medlemmars protester.

Dialog med assistansanvändaren

Assistansanordnaren bör föra en ständig dialog med assistansanvändaren om hur hens behov ser ut när det gäller att lägga schema, säger Sophie Karlsson.
– Anordnaren bör ha stora kunskaper kring arbetstidslagen, arbetsmiljölagen och LSS för att möta de olika behov som styr schemat. Man bör visa på möjligheter i stället för hinder men även kunna förklara varför det i vissa fall är olämpligt med långa pass och i andra alldeles perfekt, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2023-04-11


Skicka sidan till: