Kommunal, David Atterling – ”Dygnsvila och arbetspass måste alternera”

Kommunals logga

Arbetspassen som är max 13 timmar kan inte längre läggas intill varandra. Maxlängden för arbetspass plus jour blir 20 timmar. Parterna har omhändertagit reglerna i EUs arbetstidsdirektiv vilket medför nya regler kring dygnsvilan i HÖK/AB från 1 oktober 2023, säger David Atterling.
Han säger det är för tidigt att svara på hur detta exakt kommer att utformas i Fremias och Vårdföretagarnas kollektivavtal för personlig assistans.

EU kommissionen har fått in ett klagomål från en anställd på HÖK/AB om att nuvarande dygnsviloreglerna I HÖK/AB inte följer Arbetstidsdirektivet. David Atterling, ombudsman på Kommunal, säger att kritiken grundas i att avtalet HÖK/AB inte garanterade 11 timmars sammanhängande ledighet med alternering av vila och arbete och att kompenserande vila saknades i kollektivavtalet.
– De nya reglerna i HÖK/AB för dygnsvila vid planerad arbetstidsförläggning och vid oförutsedda händelser blir skarpare, arbetstagarens rätt till dygnsvila tydliggörs och kompenserande vila klargörs. Arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod och arbete och vila ska vara alternerande. Undantag från detta får endast göras om det finns skäl.

Arbete och vila måste alternera

Idag förekommer 24-timmarspass i personlig assistans genom att två arbetspass läggs intill varandra. Enligt David Atterling är detta inte längre möjligt.
– Om man utgår från att dygnsvilan ska vara minst 11 timmar och att arbete och vila ska vara alternerande, så är arbetspassen max 13 timmar, vilket de varit hela tiden enligt Arbetstidslagen.
Kan det göras undantag i personlig assistans, tex om det räknas som verksamhet med ansvar för liv, hälsa och säkerhet?
– När det gäller personlig assistans så finns det inga generella undantag från de nya bestämmelserna även om personlig assistans kan falla inom definitionen liv, hälsa och säkerhet. Så exakt hur detta kommer att bli är för tidigt att säga just nu.

Max 20 timmar vid arbete plus jourtid

I undantagsfall kan ett arbetspass och ett jourpass (i assistans så kallad väntetid) läggas i anslutning till varandra, utan mellanliggande vila, säger David Atterling. Undantag förutsätter att man uttömt andra alternativ till att lösa bemanningen.
– Den sammanlagda arbetstiden får då som högst uppgå till 20 timmar enligt HÖK/AB. Vid sådan förläggning ska efterföljande vila som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden.
Vilka konsekvenser får detta om assistansberättigade genomför en resa med assistenter?
– Det är för tidigt att säga. Det behöver föras en dialog kring detta i varje enskilt fall.

Frågan ska hanteras i alla kollektivavtal

Jeanette Hedberg intervjuades på Assistanskoll om att förändringarna förhandlats för SKRs HÖK avtal. PAN o Sobona avtalen står på tur bekräftar David Atterling.
– Troligtvis kommer även PAN och Sobona att påverkas av de här förändringarna och det kommer behöva göras följdändringar. Exakt hur dessa ändringar kommer påverka är för tidigt att säga något om. 
Ska dessa förändringar införas även i Fremias och Vårdföretagarnas kollektivavtal till 1 okt 2023?
– Arbetstidsdirektivet gäller och här behöver frågan hanteras utifrån detta i varje avtal.

Kritik mot att avskaffa dygnspass

I Blekinge har ett antal personliga assistenter startat en namninsamling med krav på att kunna fortsätta arbeta 24-timmarspass. De anser bland annat att dygnspass ger en bättre arbetsmiljö med mer möjlighet till ledighet och vila mellan dygnspassen. Det ger även färre resor fram och tillbaka till arbetsplatsen.
Vad anser du om den kritiken och finns det någon möjlighet att göra undantag?
– Kommunal har uppmärksammat att det pågår en namninsamling. Vi tycker att det är bra att medlemmarna gör sin röst hörd. Det finns flera olika kollektivavtal så det är för tidigt att svara på den frågan, säger David Atterling.

David Atterling intervjuades av Kenneth Westberg 2023-03-20

Vidare läsning

Kommunalarbetaren: Så kan scheman påverkas när regler om dygnsvila skärps

Namninsamling för att rädda dygnspassen

Skicka sidan till: