Dygnspass kan bli otillåtna i personlig assistans 1 okt 2023

Jeanette Hedberg
Jeanette Hedberg, förhandlingschef på
avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR
Foto: Hans Alm

Arbetspass på mer än 13 timmar kan bli otillåtna från 1 okt 2023. Efter kritik från EU-kommissionen har Sveriges kommuner och Regioner(SKR), Sobona och fackföreningen Kommunal kommit överens om att skärpa reglerna för dygnsvila mellan arbetspass.

Förändringen innebär att reglerna för dygnsvila vid planerad arbetstidsförläggning och oförutsedda händelser skärps och att arbetstagarens rätt till kompenserande vila tydliggörs, skriver SKR på sin hemsida.
− Arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Undantag från den regeln får bara göras om det finns skäl för det, enligt Ulf Olsson, vice ordförande för förhandlingsdelegationen i SKR och Sobonas föreningsstyrelse.

Krav från EU-kommissionen orsak

Bakgrunden är att EU-kommissionen sagt att svenska kollektivavtal i vissa delar inte är förenliga med EU:s arbetstidsdirektiv. Direktivet är tvingande lagstiftning, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på Avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR.
– För att säkerställa att avtalet är förenligt med arbetstidsdirektivet införs nu krav på att arbetstagare ska ha minst 11 timmars dygnsvila varje 24-timmarsperiod.

HÖK/AB avtalet klart, PAN står på tur

Förändringarna har redan fastställts för anställda i SKRs kollektivavtal HÖK/AB. Arbetsgivare och Kommunal fortsätter dialogen under våren om vilka korrigeringar som behöver göras i SKRs PAN-avtal och Sobonas kollektivavtal, säger Jeanette Hedberg.
När bedöms förhandlingarna vara klar för PAN-avtalet?
– Gällande PAN–förhandlingarna – det går inte att säga när det kan vara klart.

Rygg-till-rygg-pass inte möjliga

Idag förekommer det arbetspass, längre än 13 timmar i personlig assistans, dygnspass på 24 timmar är relativt vanliga. Eftersom dygnsvilan nu ska vara minst 11 timmar per 24-timmarsperiod, påverkar det arbetspassens längd.
– Arbetspassen får anpassas efter det, säger Jeanette Hedberg.
Blir det från 1 okt 2023 fortfarande möjligt att under två dygn lägga två arbetspass intill varandra, (med dygnsvila före och efter)?
– Nej, dygnsvilan måste finnas MELLAN arbetspassen, för att bland annat motverka så kallade rygg–till–rygg–pass.
Vilken möjlighet finns det att göra undantag för dygnsvila och kompensera med ledighet före och efter den period där undantagen görs?
– De nya bestämmelserna innebär både att möjligheten till undantag begränsas och att rätten till kompenserande vila vid ett undantag förstärks. Detta för att arbetstagaren ska garanteras det skydd för sin hälsa och säkerhet som lagen anger.

Vissa undantag i verksamhet med ansvar för liv, hälsa och säkerhet

Det kan göras vissa undantag för verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Inskränkningen av arbetstagarens skydd mot förkortad dygnsvila vägs då mot behovet av att lösa bemanningen, säger Jeanette Hedberg.
– Personlig assistans har inget generellt undantag från de nya bestämmelserna även om verksamheten i sig kan falla inom begreppet liv, hälsa och säkerhet.
Kan rygg-till-rygg-pass tillåtas inom personlig assistans om verksamheten faller inom begreppet liv, hälsa och säkerhet?
– I vissa undantagsfall kan ett arbetspass och ett jourpass läggas i anslutning till varandra, utan mellanliggande vila. Undantag förutsätter dock att andra alternativ att lösa bemanningen prövats.
Era förhandlingar gäller SKR och Sobona, bedömer du att liknande överenskommelser kommer att göras för Fremia och Vårdföretagarna?
– Hur andra arbetsgivarorganisationer och deras fackliga motparter kommer hantera frågan vet vi inte, säger Jeanette Hedberg.

Jeanette Hedberg intervjuades av Kenneth Westberg 2023-02-08

Vidare läsning

SKR sammanfattning av de nya reglerna

Skicka sidan till: