När ska övertid i assistans beviljas?

Björn Jidéus
Björn Jidéus

En tidigare artikel på Kommunals hemsida om avtalet mellan Kommunal och KFO riskerar att skapa konflikter om när övertid ska beviljas. Björn Jidéus, KFO, menar att Kommunals Felix Finnveden övertolkar en ändring om den så kallade ”frivilliglistan” och rätten till övertidsersättning.

I en intervju på Kommunals hemsida säger Felix Finnveden, som var representant i Kommunals avtalsdelegation, att ”det varit svårt att få ut övertidsersättning när man skrivit upp sig på listan Frivillig övertid.” Han hävdar att avtalet säger att assistenter som skriver upp sig på listan nu kommer att erhålla övertidsersättning för de extra pass de jobbar. Han säger: ”På det här sättet garanteras man övertidsersättning vid övertidsarbete. Nu flyttas bevisbördan från arbetstagaren till arbetsgivaren, och normen blir övertid istället för extrapass.”
Björn Jidéus, KFO, anser att det inte stämmer.
– Vi har förhandlat fram en modell och den är inte förändrad. I § 6 i kollektivavtalet står det: ”Ej beordrad förlängd arbetstid enligt så kallad frivilliglista p.g.a. vikariat eller byte av arbetspass eller extra arbetspass utgör inte övertid mertid.” Det är extremt enkelt att förstå. I fjärde paragrafen tydliggörs vad en frivilliglista är för något.

Ersättning vid övertid/mertid i KFO:s avtal

Övertidsersättning betalas ut då en assistent beordras att jobba längre än tidsangivelsen för ett pass, alltså tvingas jobba ett pass som vederbörande inte tagit frivilligt. Mertid betalas ut när deltidsanställda beordras in på motsvarande sätt tills de uppnår heltid. Om en assistent tar extrapass frivilligt utöver sitt eget schema ger det ingen övertid/mertidsersättning utan bara grundlön. I KFO:s kollektivavtal är övertidsersättningen de två första timmarna Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 83 därefter Ordinarie timlön × 2,39. Mertidsersättningen är Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2.

Artikeln blir kvar

Björn Jidéus anser att artikeln med intervjun med Felix Finnveden borde tas bort eller att innehållet ska ändras eftersom texten kan leda till feltolkningar av avtalet. Men Marie Boström, Kommunal, försvarar Felix Finnveden och har inga planer på att ta bort den från hemsidan.
– Jag vet att KFO anser att Felix överdrivit effekten av skrivningen men Felix lever verkligen i verkligheten, så att säga, eftersom han själv jobbar som assistent och överdriver inte särskilt mycket.
Men man skulle ju kunna tolka intervjun som att alla pass som man får efter att man skrivit upp sig på listan ger övertid och i så fall bli än mer lurad än vad man blivit tidigare…
– Ja, det är klart att det är en tolkningsfråga. Men Felix bedömning är att om avtalet sköts så kommer det att bli mer övertidsersättning för våra medlemmar. Och jag kan inte säga att det är överdrivet. Men jag kan ju också förstå Björn Jidéus…

Missbruk av listan bakom ändringen

Frivilliglistan är en informell lista som finns på många arbetsplatser, inte bara för personliga assistenter utan även i gruppbostäder och inom äldreomsorgen. Men av alla avtal som Kommunal har är det bara avtalet med KFO där listan nämns. Tanken är att personalen kan skriva upp sig för att anmäla intresse för att få arbeta mer. Men enligt Marie Boström har vissa arbetsgivare missbrukat listan.
– Assistenter som blivit mer eller mindre blivit tvungna att ta ett pass, till exempel stanna då avlösaren inte kommit, har gått miste om övertidsersättningen då arbetsgivaren i efterhand hävdat att det gjorts frivilligt eftersom assistenten haft sitt namn på frivilliglistan. Man har sagt ”men du ville väl jobba, eller hur?” Det har skett lite för ofta.

Liten ändring

Det är en mycket liten detalj som skiljer det nya avtalet från det gamla. I det nya finns skrivningen i förväg, vilken har stor betyder enligt Marie Boström. Förändringen i avtalet finns i 4 §, den femte punkten under Avvikelser från arbetstidslagen/Oavsett vad som anges i ATL: ”- ska arbetstimmar och extrapass som arbetstagaren åtar sig frivilligt i förväg, enligt särskild tecknad s.k. frivilliglista, som annars skulle räknas som mertid, ej reducera mertids-/övertidsutrymmet”.
– Om assistenten tvekar inför ett pass måste arbetsgivaren tydliggöra att: ”Det här passet ger övertid”. Vår delegation var väldigt noga med den förändringen, säger Marie Boström.
Björn Jidéus instämmer i den bild som Marie Boström beskriver och är också positiv till tillägget i avtalet. I grund och botten tycker han det är enkelt.
Kan jag jobba och vill jag jobba? Då är det frivilligt. Kan jag jobba men vill inte? Då är det inbeordring. Men det är inte assistenten som bestämmer om vad som ger övertid utan det är arbetsgivarens sak att inbeordra och vem som ska inbeordras.

En genusfråga

Marie Boström menar att det delvis rör sig om en genusfråga.
– Det finns ju inte en kille på Volvo som jobbar kvar längre än vad han behöver om han inte får rätt ersättning. Men så fort det handlar om människor, som borde vara värda mycket mer, då är det okej för då litar man på att de som arbetar inom vård och omsorg ska ställa upp med sitt goda hjärta. Men med maskiner så är det en helt annan sak. Det är lite skrämmande, säger Marie Boström.

Björn Jidéus och Marie Boström intervjuades av Erik Tillander 2017-10-26

Skicka sidan till: