Per Östlund, Vårdföretagarna – ”24-timmarspass har fördelar för både personal och verksamhet”

Per Östlund
Per Östlund, arbetsrättsexpert, Vårdföretagarna

Till skillnad från de flesta andra yrkesgrupper finns det inte bara fördelar för assistenterna utan även verksamhetsskäl att jobba 24-timmarspass. Att dra en gräns vid 20 timmar gör alla till förlorare, säger Per Östlund, arbetsrättsexpert, Vårdföretagarna.
– Assistenterna blir mindre nöjda, assistansanvändarna blir mindre nöjda och arbetsgivarna blir mindre nöjda.

Efter ett klagomål från en anställd om att nuvarande dygnsviloreglerna I HÖK/AB inte följer EU:s Arbetstidsdirektiv krävde EU-kommissionen att arbetstagare ska ha minst 11 timmars dygnsvila på varje 24-timmarsperiod. I en överenskommelse i nov 2022 mellan SKR, Sobona och Kommunal sades det att arbetspass på mer än 13 timmar skulle otillåtna från 1 okt 2023. Det skulle inte vara möjligt för en personlig assistent att arbeta ett 24-timmars-pass kombinerat med jour (s.k. väntetid). Per Östlund, Vårdföretagarna, menar att så gott som alla skulle förlora på det.
– Det skulle leda till att många som funderar på att arbeta som personlig assistent kommer att se yrket som mindre attraktivt och att assistansanvändare, som redan har svårt att rekrytera lämpliga assistenter, kommer att få det ännu svårare. Assistenter blir mindre nöjda, assistansanvändarna blir mindre nöjda och arbetsgivare blir mindre nöjda.

Positiv till undantag i ny överenskommelse

I en ny överenskommelse har SKR/Sobona och Kommunal nu kommit överens om att det ska gå att söka dispens för att personliga assistenter arbetar 24 timmarpass om det inkluderas jourtid i den tiden. Per Östlund är positiv till detta.
– Om man tillåter 24 timmar kan man tillmötesgå de största invändningarna mot de här förändringarna. Vi vill behålla kombinationen av arbete och jour eftersom den passar bra i personlig assistans, assistenten sover när brukaren sover och vaknar när brukaren vaknar.

”Inget vanligt jobb”

Per Östlund menar att regeln generellt bör vara att arbetstagaren får återhämtning och vila regelbundet i arbetet så att arbetstagarna, som han säger, ”ska hålla långsiktigt”. Men personlig assistent är inget ”vanligt jobb” och just personlig assistent-yrket har mycket goda skäl att undantas från regeln. Till skillnad från andra yrkesgrupper så ser han verksamhetsskäl.
– Är det något jobb där det kan vara okej att jobba 24 timmar i sträck så är det personlig assistans. Det handlar om att man ska vara stöd och hjälp och följas åt under dygnets alla skeden - att man äter när assistansanvändaren äter, sover när hen sover och går ut när hen går ut - att man går parallellt och hjälper och stöttar. Kontinuiteten är viktig så för många är det lämpligt att man kör ett dygn i sträck. Och i sådana specifika fall, skulle det vara bra om man kunde hitta undantag.
När det gäller andra yrkesgrupper finns inte verksamhetsskälet på samma sätt utan det handlar om vad som passar arbetstagaren bäst, menar Per Östlund.
– Att hen vill jobba koncentrerat. Jag har stor respekt för det men i personlig assistans handlar det om att brukaren har intresse att slippa byta assistent för ofta.

”Utomstående part som ställer kravet”

Per Östlund vill inte gärna uttala sig om hur det kommer att gå i förhandlingarna med Kommunal om dygnspassen när kollektivavtalet ska förnyas.
– Det sitter vi med nu och jag hoppas vi ska hitta möjligheter till undantag.
Det ser ut som alla som arbetar i branschen är på samma sida. Gör det inte förhandlingssituationen konstig?
– Ja, det är ju ingen av oss som väckt frågan utan det är en utomstående part som ställer kravet. Sen går det prestige i allting och kan vara svårt att ändra sig. Men jag hoppas vi som vuxna människor ska kunna hitta en bra lösning. EU-rätt står över svensk lag men det handlar samtidigt om vad som är möjligt inom ramarna. Vi har inte sett slutet än, jag hoppas på den svenska modellen, vi brukar vara kloka när det gäller, säger Per Östlund.

Per Östlund intervjuades av Erik Tillander 2023-05-19

Skicka sidan till: