Jasmina Helander, Fremia – ”För tidigt att säga hur vi påverkas av SKR och Sobonas överenskommelse”

Jasmina Helander
Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef

Det går inte att uttala sig ännu om möjlighet att arbeta dygnspass eller total arbetstid för arbete plus jour i Fremias kollektivavtal från 1 okt 2023, säger Jasmina Helander.
– Om vi kan förhandla om undantag kommer vi bevaka de intressen som finns i branschen.

EU-kommissionen har krävt att tillämpningen av reglerna för dygnsvila i Arbetstidsdirektivet skärps från 1 okt 2023. Idag är det vanligt att två arbetspass läggs intill varandra i sk rygg till ryggpass på 24 tim. Kommunal säger i en intervju på Assistanskoll att arbetspass och dygnsvila nu måste alternera, vilket redan skrivits in i SKR och Sobonas HÖK/AB avtal. Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef på Fremia säger att det är för tidigt att uttala sig om detta kommer att påverka villkoren i Fremias kollektivavtal Personlig Assistans som går ut 30 sep i år.
– SKR och Sobonas överenskommelse med de fackliga motparterna, bland annat Kommunal, utgår från Allmänna bestämmelser som gäller inom offentlig sektor. Fremias kollektivavtal skiljer sig i vissa delar från Allmänna bestämmelser och därför är det för tidigt att säga om SKR och Sobonas överenskommelse påverkar Fremias kollektivavtal.

Kommer Fremia verka för undantag?

Kommer då Fremia att verka för undantag för att behålla möjligheten till sk rygg till ryggpass i förhandlingarna med Kommunal? Jasmina Helander vill inte svara specifikt på detta men säger att Fremia alltid tecknar kollektivavtal som utgår från varje bransch specifika förutsättningar att bedriva verksamhet.
– Om Fremia, när vi går in i förhandlingar på området, behöver förhandla villkor som medger undantag där arbetsrättslig lagstiftning så medger, kommer vi bevaka de intressen som finns inom branschen.
Bedömer du att det kan göras undantag i personlig assistans om det räknas som verksamhet med ansvar för liv, hälsa och säkerhet?
– Bedömning om det krävs undantag i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet behöver alltid göras och då självklart även inom personlig assistans.

Arbetstid plus jour max 20 tim?

Kommunal säger även att sammanlagd tid för arbete plus jour blir max 20 tim efter 1 okt 2023, vilket också förhandlats in i HÖK/AB-avtalet. Kommer Fremia här att verka för undantag? Jasmina Helander säger att Fremia arbetar intensivt med att utreda och analysera arbetstidsdirektivet och tillhörande EU-praxis i relation till arbetstidslagen och de allmänna villkor som Fremia idag har i sitt kollektivavtal.
– Kommunals kommentar om arbetspassets maximala längd måste ställas i relation till de villkor som gäller i offentlig verksamhet dvs de villkor som SKR, Sobona och Kommunal kommit överens om ska träda i kraft 1 oktober 2023.

Känner till namninsamling

Det har förekommit protester, bland annat en namninsamling mot att det inte ska gå att jobba dygnspass från 1 okt. Jasmina Helander säger att hon känner till detta.
– Jag känner till att det finns en del protester men vill överlåta frågan till Kommunal att besvara då de företräder sina medlemmar när de tecknar kollektivavtal, i detta fall personliga assistenter, säger Jasmina Helander.

Jasmina Helander intervjuades av Kenneth Westberg 2023-03-27

Skicka sidan till: