Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Kollektivavtalet medger stora undantag från ATL vid resor"

Göran FredrikssonI det ordinarie arbetsschemat medger Vårdföretagarnas kollektivavtal att en assistents arbetstid fördelas inom en sexmånadersperiod, där dygnsvila och veckovila kan kortas ner till nio, respektive 24 timmar.
På en tjänsteresa tillsammans med den assistansberättigade kan assistentens dygns- och veckovila helt skjutas upp förutsatt att det kompenseras med motsvarande ledig tid före eller efter resan.

Undantag från Arbetstidslagen, ATL, i ordinarie schema

I Vårdföretagarnas kollektivavtal i Bransch personlig assistans har man sedan 2008 kunnat göra undantag från ATL dels i den assistansberättigades ordinarie schema och dels vid tjänsteresor när den assistansberättigade reser inom eller utom landet. Enligt Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans, ska arbetstiden i det ordinarie schemat vara 40 timmar per vecka men kan inklusive övertid och jourtid vara högst 48 timmar i genomsnitt per sjudagarsperiod inom en begränsningsperiod på sex månader.
- Begränsningsperioden är maximalt sex månader i vårt avtal, inom den kan arbetstiden fördelas förutsatt att genomsnittet inte överstiger maximalt 48 timmar/vecka. Dygnsvilan får också kortas ner till nio timmar och veckovilan till 24 timmar.
Hur långa arbetspass är det möjligt att arbeta som assistent?
- 26 timmar om man lägger två 13-timmarspass intill varandra med dygnsvila däremellan, men då ska det finnas möjlighet att sova under en del av den tiden. Det ska alltså ingå jourtid i ett sådant arbetspass, assistenten kan inte vara vaken 26 timmar i sträck.

Undantag från ATL i lokala överenskommelser

Det går även att göra ytterligare undantag i det ordinarie schemat vid lokala förhandlingar med Kommunal, enligt Göran Fredriksson.
- Man kan göra ytterligare undantag för exempelvis dygnsvila om man vill avvika en timme till eller så. Det brukar inte Kommunal godkänna, utan då skriver vi normalt ett protokoll om att vi inte är överens och skickar en dispensförfrågan till Arbetsmiljöverket.
Brukar de ge dispens?
- Det händer men de sker inte så ofta att vi anmäler dit, eftersom vi kan gå ner till 9 timmars dygnsvila och 24 timmars veckovila enligt kollektivavtalet.

Undantag från ATL vid tjänsteresa

När en assistansberättigad gör en arbets- eller semesterresa kan omfattande undantag göras från ATL förutsatt att det finns en skriftlig överenskommelse och att assistenten kompenseras med motsvarande ledig tid före eller efter resan, här medger kollektivavtalet att man gör undantag även från EG-direktivet om "arbetstidens förläggning i vissa avseenden",enligt Göran Fredriksson.
- Den assistansberättigade kan exempelvis åka på en resa med två assistenter som turas om att arbeta under hela resan. Sedan beräknar man hur mycket dygnsvila och/eller veckovila assistenten missat och ger motsvarande ledighet i tid före eller efter resan. Villkoren för tiden på resan och hur kompensationen sker ska fastställas skriftligt.
Hur lång kan en tjänsteresa vara?
- Det är inte specificerat, men om resan pågår flera månader kan man ifrågasätta om det är en resa eller om personen bor tillfälligt någon annanstans, och isåfall ska ATL tillämpas som i ordinarie schema.
Skulle en ensam assistent kunna åka med den assistansberättigade om han/hon kan sova under jourtid?
- Som avtalet är skrivet kan man det, men arbetsgivaren har samtidigt ett arbetsmiljöansvar. Åker man iväg flera dygn med en kund ska man veta att det går att sova på natten. Arbetsgivaren måste göra en utredning om vad som kan hända så att man inte utsätter kund eller medarbetare för en risk, här blir Arbetsmiljölagen mer styrande än ATL.
Det finns alltid en risk att assistenten blir sjuk enligt Göran Fredriksson och då måste det finnas en beredskap.
- Det kan vara så att man åker någonstans inom landet där det finns en släkting till kunden som kan ge backup, men att bara en assistent är med utomlands i flera veckor är inte acceptabelt, om något skulle hända.
Hur vanligt är det med undantag vid tjänsteresor?
- Det är inte ovanligt med kortare resor på några dagar eller en långhelg, längre resor förekommer också.

Nya regler för assistenter som lever i hushållsgemenskap

I Vårdföretagarnas nya kollektivavtal som började gälla 1 januari 2011 finns det en skrivning om att en anhörig som arbetar som assistent och som lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade kan arbeta upp till 48 timmar ordinarie arbetstid/vecka, utan att det ingår jourtid. Anhöriga behöver nu inte heller ta hänsyn till dygns- eller veckovila.
- Det kan vara så att en anhörig arbetar 4-5 timmar varje dag veckans alla dagar, det gick inte innan pga veckovilan.
Är den anhörige anställd som alla andra assistenter i övrigt?
- Ja, annars är det ingen skillnad. Sedan kan det finnas de som har ett fast OB-tillägg eller ett fast tillägg på lönen istället för att ge OB exakt för de timmar man arbetar, men det går att göra för alla assistenter.

Jourtiden är fortfarande problematisk

Det blev en strid om tillämpningen av ATL när EG-direktivet om "arbetstidens förläggning i vissa avseenden" började gälla 1 januari 2007. Nu när det är möjligt att göra undantag går det mesta att lösa anser Göran Fredriksson.
- I början var det en stämning att direktivet skulle följas till punkt och pricka, vi gjorde om massor med scheman, och många fick fler personalbyten, vilket inte alltid var populärt. Även många assistenter upplevde det som inskränkning när de inte kunde arbeta som tidigare. Många assistenter fick också lägre lön när jourtiden bakades in i den totala arbetstiden, vilket är ett problem som återstår, dvs att anställda hos en kund med många jourtimmar kan tvingas arbeta deltid, säger Göran Fredriksson.

Göran Fredriksson intervjuades av Kenneth Westberg 2011-01-27

Vidare läsning

Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal 2008-01-01-2010-12-31

Information om ATL från Arbetsmiljöverket med frågor och svar och Arbetstidslagen, med kommentarer från jurister på Arbetsmiljöverket

EG-direktivet om "arbetstidens förläggning i vissa avseenden"


Skicka sidan till: