Dygnspass kan tillåtas i assistans

Det blir möjligt att söka undantag fär att arbeta 24 timmarspass i bland annat personlig assistans och räddningstjänst. Det har Kommunal och SKR/Sobona kommit överens om. Överenskommelsen gäller HÖK och PAN-avtalen och gäller från 1 feb 2024.

SKR: Personliga assistenter kan arbeta 24 tim efter MBL-förhandling

SKR meddelar att det ska gå att söka dispens för att arbeta 24 timmarspass för bland andra räddningstjänstpersonal och LSS-personal. För personliga assistenter kan arbete förläggas upp till 24 timmar efter en lokal MBL-förhandling. Personliga assistenter, ledsagare och avlösare kan göra detta om det är nödvändigt för att säkerställa omsorgstagarens rättigheter och friheter enligt lag. Beslut om sådan avvikelse kan endast fattas då inga andra rimliga åtgärder står till buds, uppger SKR.

Kommunal: "Möjligt att jobba 24 timmar"

Även Kommunal meddelar att personliga assistenter, ledsagare och avlösare kan förlägga arbetstid upp till 24 timmar efter MBL-förhandling, om det är absolut nödvändigt och inte kan lösas på något annat vis. Detta gäller för personal som har jourtjänstgöring enligt Bilaga J på natten. Efter en ”sådan förläggning ska den efterföljande vilan förläggas i direkt anslutning till arbetspassets slut, vara sammanhängande och som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden”. Kommunal skriver att uppgörelsen gäller från 1 feb 2024.

Stora protester mot att slopa dygnspass

Både personliga assistenter och assistansanvändare har protesterat mot att det inte skulle gå att arbeta dygnspass efter den 1 okt 2023. Över 30 000 personer har skrivit på namninsamlingen ”Rädda dygnspassen”.

EU-kommissionen ska granska överenskommelsen

SKR anser att den nya överenskommelsen möter de krav som EU-kommissionen ställer på att lag och kollektivavtal ger medarbetarna ett tillräckligt starkt skydd, men samtidigt ska EU-kommissionen ska granska överenskommelsen mellan SKR/Sobona och Kommunal.
− De nya överenskommelserna kommer att skickas in till EU-kommissionen och ingå i den granskning som görs av den grundöverenskommelse om arbetstid som träffades av parterna den 30 november 2022, säger Ulf Olsson, ordförande för SKRs förhandlingsdelegation.


Skicka sidan till: