Hur mycket höjs timbeloppet?

mynthögImorgon ger regeringen besked om hur mycket assistansersättningens timbelopp räknas upp. Funktionsrättsrörelsen, Fremia och Kommunal kräver en kraftig höjning på Expressen Debatt.

Imorgon, 8 november lämnar regeringen statsbudgeten för 2023. Där kommer de att framgå hur mycket timbeloppet räknas upp. Förra årets uppräkning var 1,5 %.

Kräver rejäl höjning

På Expressen Debatt kräver Fremia, Kommunal, IfA, STIL, JAG, Neuroförbundet, DHR, FUB, Funktionsrätt, RBU, Svenska Downföreningen och Autism och Aspergerförbundet en rejäl höjning av timbeloppet.
– Om uppräkningen hade motsvarat löneutvecklingen (enligt SCB) skulle timersättningen för 2022 ha legat omkring 30 kronor högre, skriver författarna.

Rimliga villkor har krävt höjning på 9,47 %

I kampanjen Rimliga villkor har samma organisationer krävt en höjning till 350 kr per assistanstimme, vilket skulle innebära en höjning med 30, 30 kr eller 9,47 %

SD, KD och L föreslog tidigare högre höjningar än regeringen

När S-MP regeringen förra året höjde timbeloppet med 1,5 % kritiserades de av SD, KD och L. I skuggbudgetarna hade Sverigedemokraterna en höjning med 3,5 %, Liberalerna med 3,5 % och Kristdemokraterna med 2,2 %. Moderaterna hade samma höjning som regeringen, 1,5 %. Det återstår nu att se hur mycket M-KD-L regeringen som stöds av SD räknar upp timbeloppet för 2023.

Text: Kenneth Westberg

Skicka sidan till: