Lagändring om sondmatning och andning skjuts upp

Pia Steensland
Pia Steensland

Det blir ingen lagändring 1 juli om andning/sondmatning. Enligt Pia Steensland, kristdemokrat verksam i Socialutskottet, har utskottet informerats om att behandlingen skjuts upp till efter sommaren. Socialminister Lena Hallengren sade i riksdagens frågestund att kritiken från remissinstanserna ligger bakom beslutet.

I februari år föreslog regeringen i en promemoria att nuvarande fem grundläggande behov utökas till sju med andning och sondmatning. Promemorian har sedan dess varit ute på remiss och planen vara att den skulle behandlas före sommaren för att lagändringarna skulle börja gälla 1 juli 2019.

Kommer inte att behandlas före sommaren

Pia Steensland berättar att ledamöterna fick beskedet på torsdagens utskottsmöte av utskottskansliet.
– Vi fick veta att regeringen meddelat att propositionen angående ”Behov av hjälp med andning och sondmatning” inte kommer behandlas i kammaren före sommaruppehållet.
När kommer propositionen att behandlas i Socialutskottet?
– Det fanns ingen information om någon proposition kommer att lämnas till socialutskottet före sommaruppehållet.

Socialministern hänvisar till kritiska remissvar

Under riksdagens frågestund (14:31 in i videon) frågade Pia Steensland Socialminister Lena Hallengren, varför propositionen dröjer. Lena Hallengren nämnde kritiken från remissinstanserna som orsak och att regeringen vill lägga fram ett så bra lagförslag som möjligt, men kunde inte säga när propositionen tas upp eller när lagen kan vara på plats.
– Det är djupt beklagligt att Socialminister Lena Hallengren inte kunde ge besked om när propositionen kommer till riksdagen eller när lagen kommer vara på plats, säger Pia Steensland.

M/KD-budgeten uppmanade till lagändring

Pia Steensland menar att den M/KD-budget som riksdagen beviljade i december 2018 uppmanade regeringen att skyndsamt ändra lagen.
– I regeringens promemoria som presenterades i februari skrevs att lagen skulle träda i kraft den 1 juli. Så kommer nu inte att ske.

Kritisk mot regeringen

Det är avgörande att vi får en så bra lag som möjligt fortsätter Pia Steensland. Hon välkomnar att regeringen lyssnar på kritiken, men tycker det är anmärkningsvärt att regeringen och dess samarbetspartier Centerpartiet och Liberalerna inte lyckades presentera ett bättre lagförslag inför remissrundan.
– Vi kristdemokrater men framför allt flertalet jurister ifrån funktionshinderrörelsen var direkt ute och kritiserade kryphål som fanns i lagförslaget, tex att sondmatning och andning fortfarande kan delas upp integritetsnära delar. Regeringen borde därför varit bättre förberedd på att agera direkt när remissrundan var avslutad i mitten av april. Situationen är akut, varje dag utan lagändring är en förlorad dag för många människor som behöver hjälp med att faktiskt överleva, säger Pia Steensland.

Pia Steensland intervjuades av Kenneth Westberg 2019-05-03

Vidare läsning

Lena Hallengren svarar Pia Steensland i riksdagens frågestund (14:31 in i videon)

Skicka sidan till: