Remissvar till lagändring om sondmatning/andning

FörsäkringskassanBrukarorganisationerna och SKL är eniga i att grundläggande behov ska räknas i sin helhet och inte delas upp i integritetsnära delar. Försäkringskassan tror att fler kommer att beviljas assistansersättning. SKL vill precisera vad som är egenvård och hälso-sjukvård.

I februari år föreslog regeringen i en promemoria att nuvarande fem grundläggande behov utökas till sju med andning och sondmatning. Lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2019.

Dela inte upp behoven i integritetsnära delar

FUB och RBU och IfA och Unga Rörelsehindrade och Föreningen JAG och Funktionsrätt Sverige och STIL – ILI är eniga om det positiva i att regeringen vill utöka de grundläggande behoven. De vill samtidigt att alla delar av grundläggande behov ska vara assistansgrundande och att grundläggande behov inte ska delas upp i integritetskänsliga delar.

Även SKL och många kommuner tex Stockholms stad anser att sondmatning och andning inte ska delas upp integritetsnära delar.

Precisera egenvård och sjukvård

SKL och Socialstyrelsen anser att det måste preciseras vilka delar av andning och sondmatning som är egenvård respektive hälso och sjukvård.

Återuppta inte tvåårsomprövningarna

RBU varnar för att återuppta tvåårsomprövningarna eftersom lagändringen bara återställer en liten del av den praxisändring som genomförts sedan 2009.

Fler grupper kan få assistans

Försäkringskassan tror att fler grupper kan få rätt till personlig assistans, tex personer som har lungcancer eller grav leversvikt där det finns risk för kvävning. De tycker inte sondmatning bör bli ett grundläggande eftersom det redan ingår i det grundläggande behovet Måltider. De uppmanar också regeringen att förtydliga vilka delar av sondmatning som vara grundläggande behov.


Lista på remissvar

Skicka sidan till: