Björn Jideus, Fremia – ”Vi anser att alla assistenter bör vaccinera sig”

Björn JidéusPersonliga assistenter som vägrar ta vaccin mot covid 19 utan rationell grund, tex en allergi, riskerar att i det långa loppet bli av med sitt arbete. Björn Jidéus på Fremia hänvisar till kollektivavtalet.
Där finns en möjlighet att på brukarens tydliga begäran avsluta en assistents arbete om det brister i kvalitet och/eller säkerhet eller om brukaren inte längre har förtroende för assistenten.

Björn Jidéus är avtalsansvarig för området personlig assistans på Fremia (fd Arbetsgivarföreningen KFO), med cirka 500 assistansanordnare och egna arbetsgivare som medlemmar. Han rekommenderar alla att följa råd och information från Folkhälsomyndigheten och sin region. Han anser att anställda assistenter ska vaccinera sig och att man bör ha respekt för assistansberättigade som inte vill att en assistent som vägrar vaccinera sig ska fortsätta arbeta.
– Assistenten arbetar i någon annans hem och fysiskt nära. Om någon inte vill vaccinera sig, måste man prata med denna, och under tiden använda till buds stående skyddsutrustning och hög hygienstandard.

Kan finnas skäl att inte ta vaccinet

Om en vägran att ta vaccinet inte har rationella orsaker, kan det enligt Björn Jidéus utgöra grund för att man i långa loppet blir av med jobbet som personlig assistent.
– Först ska man dock ta reda på orsakerna till varför den anställde inte vill ta emot vaccin. Det kan finnas adekvata skäl, tex allergier.
Är det någon skillnad om assistenten haft Covid 19 infektion och har antikroppar?
Antagligen. Men det bör nog vaccinationsansvarig uttala sig om, inte jag.

Möjlighet i kollektivavtalet att avsluta arbetet

Det kan dock vara möjligt för personliga assistenter som inte vill vaccinera sig att arbeta vidare, säger Björn Jideus.
– Om samtliga andra på arbetsplatsen, brukaren och dennes familj och övriga assistenter är vaccinerade så borde det vara ok att jobba på, med användande av skyddsutrustning. Men samtidigt är det helt klarlagt att vaccin är det enda sättet att få stopp på pandemin. Arbetsgivare får fortsätta att prata med och upplysa vaccinvägrarna om eventuella konsekvenser. I vårt kollektivavtal finns en möjlighet att på brukarens tydliga begäran avsluta en assistents arbete hos aktuell brukare om det brister i kvalitet och/eller säkerhet eller om brukaren inte längre har förtroende för assistenten
Hur bör arbetsgivaren agera om den assistansberättigade vägrar vaccinera sig och assistenter då kräver att den assistansberättigade ska vaccinera sig?
– Assistenterna skall vara vaccinerade och använda sig av de till buds stående försiktighetsåtgärder de behöver. Om de är vaccinerade två gånger ska de enligt vetenskapen löpa väldigt liten risk, säger Björn Jideus.

Björn Jidéus intervjuades av Kenneth Westberg 2021-01-29


Skicka sidan till: