Lena Hallengren, Socialminister – ”Mycket förenklat så handlar det om att fler ska få statlig assistans”

Den nya utredningens mål är att fler, särskilt barn, ska få assistansersättning. Lena Hallengren duckar dock fortfarande på om alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet, om LSS-utredningen ska ut på remiss eller om/när tvåårsomprövningarna återupptas. Hon vill inte heller fördöma användandet av Expertmetoden för att bedöma omfattning av fusk.

Det övergripande målet med utredningen av föräldraansvar, egenvård och tillsyn är att utöka rätten till assistans, säger Lena Hallengren.
– Mycket förenklat så handlar det här om att fler ska få statlig assistans och att fler barn ska få det. Vi vill rätta till områden inom assistansen där vi ser att utvecklingen gått åt fel håll under flera år, och där många förlorat eller helt enkelt aldrig fått det stöd de behöver.
Vad vill du uppnå med ett avsmalnat föräldraansvar?
– Det vi vill komma åt är i grunden att för få barn får personlig assistans. Fler barn med stora behov ska få assistans.
Det har beskrivits i tex ISF:s rapport Vad är normalt? – föräldraansvaret i assistansersättningen att föräldraansvaret bedöms för mycket efter enskilda handläggares personliga åsikter.
Bedöms för mycket tid som föräldraansvar idag?
– Det är idag mycket få barn som kommer får statlig assistansersättning. Det är ett tecken så tydligt som något på att något inte fungerar såsom i alla fall jag skulle vilja.

Stärkt rätt vid tillsyn och egenvård

Utredningen talar också om stärkt rätt för assistans med behov av hjälp med egenvårdsinsatser och tillsyn i form av övervakning vid psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och aktiverings– och motiveringsinsatser.
– Det vi vill uppnå är att man ska kunna få rätt och stärkt rätt till assistans för tillsyn och egenvård. Exakt hur en ny reglering ska se ut är förstås upp till utredaren att föreslå, för mig är det viktigast att det ska ge rätt till assistans och att människor ska få det stöd de behöver.
Aktiverings och motivationsinsatser begränsades som grundläggande behov redan i en regeringsrättsdom redan 1997.
Det ska alltså utredas om aktiverings– och motiveringsinsatser ska berättiga till assistansersättning som grundläggande behov?
– Utredaren ska titta på rätten till assistans för tillsyn. I begreppet tillsyn ingår övervakning som behövs på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning (inklusive ingripanden) och aktiverings- och motiveringsinsatser.

Oklart när nya lagförslag kan komma

Lena Hallengren vill inte lova att utredningen som ska vara klar 23 mars 2021 kan ge lagförslag som kan antas i riksdagen hösten 2021, eller om det dröjer till våren 2022, det finns mycket som kan påverka detta.
– Ambitionen är att jobba på så fort som möjligt. Exakt när det blir proposition beror förstås på vilka förslag som utredaren lämnar och hur välberedda de är, samt hur de tas emot när utredningen remitteras. Sen behöver det förstås gå till lagrådet innan det blir en proposition.
Vad säger du till de som tycker att det går för långsamt?
– Jag har väldigt stor förståelse för det. För den vars barn inte får stöd är varenda dag som barnet får vänta en dag för länge.
Planerar ni fortfarande att nästa år starta en ny utredning om huvudmannaskapet för personlig assistans ?
– Ja.

Grundläggande behov, tvåårsomprövningar och LSS–utredning

På frågan om det finns planer längre fram att utreda om de grundläggande behoven ska vara assistansgrundande i sin helhet, svara Lena Hallengren återigen nekande även om hon säger sig vara medveten om situationen.
– Det finns inga sådana beslut på regeringsnivå, nej. Men självklart hör jag också den diskussionen i mina möten med brukarorganisationer.
Kan du säga något om hur länge stoppet för tvåårsomprövningar kommer att vara? Fram till nästa riksdagsval eller tills alla delar i januariavtalet uppfyllts?
– Det är svårt att säga, men det är i alla fall inte aktuellt just nu. I dagsläget är det fortfarande för få personer som kommer in i den statliga assistansen. Att återinföra tvåårsomprövningarna skulle i dagsläget inte föra något gott med sig.
Kommer LSS–utredningen, eller delar av den, att skickas ut på remiss?
– Den frågan är fortfarande under beredning.
Innebär det att ni inte har bestämt er ännu?
– Ja.

Använda Expertmetoden eller ej

Användandet av Expertmetoden (Expert Elicitation) där experter på myndigheter gör kvalificerade gissningar av omfattningen av fusk/kriminalitet i assistansersättning har fått kritik av forskare, Brå och nu även Försäkringskassan. I ett svar till Pia Steensland sade Lena Hallengren att det är upp myndigheter och utredningar att bedöma om den metoden ska användas eller inte.
Har du någon åsikt om Expertmetoden bör användas eller inte?
– Det är alltid upp till utredare vilka vetenskapliga metoder de använder. Självklart känner jag till kritiken, men jag måste hålla på principen att en statlig utredning är självständig, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg 2020–02–13

Skicka sidan till: