Socialdemokraterna vill införa statligt huvudmannaskap

Lena Hallengren
Lena Hallengremn gruppledare,
Socialdemokraterna

Bättre förutsättningar för ökad likvärdighet/rättssäkerhet, för arbete mot felaktiga utbetalningar/välfärdskriminalitet och för att klara situationer där behovet av eller kostnaderna för personlig assistans ökar mycket eller oväntat. Det är tre skäl för att införa statligt huvudmannaskap enligt Socialdemokraterna.

Den 23 maj meddelade Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, och Fredrik Lundh Sammeli, partiets gruppledare i socialutskottet på en pressträff att S vill att staten ska ansvara för beslut och finansiering av all personlig assistans, vilket de ser som det viktigaste förslaget i Lars Lööws huvudmannaskapsutredning som presenterade den 1 mars i år.

Klara av välfärdskriminalitet och ökade kostnader

Förutom att ett statligt huvudmannaskap skulle skapa förutsättningar för ökad likvärdighet och rättssäkerhet över landet anser S att det skulle ge bättre förutsättningar för arbetet mot felaktiga utbetalningar och välfärdskriminalitet och att staten skulle få bättre förutsättningar att klara av situationer där behovet av eller kostnaderna för personlig assistans ökar mycket eller oväntat.
– Det här är väldigt viktigt för att vi framåt ska behålla legitimiteten i systemet och se till att inte skattepengar används felaktigt, sa Fredrik Lundh Sammeli.

Förväntar sig att regeringen agerar

Socialdemokraterna förväntar sig nu att regeringen agerar.
– Nu ligger det på regeringen att ta fram en lagrådsremiss och därefter en proposition. Socialdemokraterna kommer att ligga på regeringen för att se att förslagen om ett statligt huvudmannaskap blir verklighet, säger .

Skicka sidan till: