Andreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det pågår en ideologisk strid om rättigheterna i LSS”

Andreas PetterssonDet pågår en ideologisk strid mellan de som försvarar rättigheterna i LSS och de som ifrågasätter dem. Andreas Pettersson är mycket kritisk mot hur rättigheterna behandlas av debattörer som Anna Dahlberg på Expressen och den myndighetsgemensamma NUC-rapporten som talar om brukarimport.

I slutet av september släppte Nationellt underrättelsecentrum, Nuc, rapporten ”OLLE” om hur organiserad brottslighet med hjälp av arbetskraftsinvandring utnyttjar assistansersättningen. Den har fått stark kritik av funktionsrättsrörelsen för att den innehåller "direkta överdrifter" och "glider på sanningen". Andreas Pettersson, lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt vid Södertörns Högskola, anser att den kan kritiseras på många punkter.
– Regeringsformen kräver att myndigheter ska agera sakligt, opartiskt och beakta allas likhet inför lagen, det gäller även vid myndighetssamverkan. Det brister i den här rapporten.
Rimliga konstateranden och vettiga resonemang blandas med fantasifulla analyser, fortsätter Andreas Pettersson.
– Det känns som att det fanns en agenda i förväg vilket väl är ganska troligt.
Vad är det allvarligaste felet i rapporten?
– Det allvarligaste är att gissningarna om fusket och dess omfattning glider över i att presenteras som fakta. Sedan finns det osmakligheter som tex ordet brukarimport vilket speglar hur man ser på den här gruppen människor.

Att tala om bögimport skulle vara helt otänkbart

Ordet brukarimport innebär en instrumentalistisk syn på människor som om man istället talar om en vara eller ett objekt, säger Andreas Pettersson.
– Det är väl ingen slump att man tillåter sig detta på funktionshinderområdet, där diskriminering och ableism redan är stark. Det handlar ju bara om personer med funktionsnedsättningar, och är de dessutom från MENA–länder, då kan vi kalla de vad som helst i den här kontexten.
Behandlas fler grupper så här?
– Det beror på vilken grupp det handlar om.
Skulle det gå att tala så här om tex flyktingar med annan sexuell läggning?
– Nej att tala om tex bögimport skulle vara helt otänkbart, och tur är väl det. Jag tror inte heller man skulle tala om kvinnoimport när det handlar om tex kvinnor som kommer hit för att hamna i förhållanden där de utsätts för våld.

Oönskade individer

Andreas Pettersson förnekar inte att det förekommer brottslighet i samband med arbetskraftsinvandring. Han vill däremot understryka att det idag inte är olagligt att låta anhöriga med funktionsnedsättning komma till Sverige efter att en anhörig kommit hit som personlig assistent via arbetskraftsinvandring. Han anser att det är ett problem att dessa människor generaliseras som brottslingar i NUC–rapporten.
– Jag känner igen detta från hur utsatta EU–migranter behandlas. Där framställs det också som en kränkning mot oss andra att dessa människor befinner sig i Sverige. I båda fallen finns det aktiva riksdagsbeslut om arbetskraftsinvandring respektive fri rörlighet i EU som gjort det möjligt för dessa människor att komma hit.
Det är något som tickar igång när oönskade individer rör sig över nationsgränser fortsätter Andreas Pettersson.
– Man skulle aldrig tala om de här människorna på samma sätt om de kom från Finland eller Danmark. Detta kommer ur en essentialistisk syn, att du i din essens är oförmögen att bli en del av det demokratiska systemet beroende på varifrån du kommer.

Om man anser det är fel – ändra lagen

Om det är så att privata assistansföretag sätter i system att leta upp personer som kan komma hit via arbetskraftsinvandring så kan man se på det på flera sätt, säger Andreas Pettersson.
– Man kan naturligtvis ha moraliska synpunkter på den som agerar så inom lagens ramar men makten ligger faktiskt hos lagstiftaren. Som jurist kan jag se att om dessa personer inte gör något olagligt och man tycker detta är fel är det fritt att ändra lagstiftningen.
I NUC–rapporten talas det ju mycket om brott sker i samband med detta…
– ja och det finns naturligtvis sådana fall, det finns fusk och avvikelser överallt, det finns hos taxi, frisörer och i byggbranschen. Om man är genuint intresserad av brottslighet som kommer via våra öppna gränser, så säger jag börja i bygg- restaurang- och städbranschen.

En laglös inställning

Anna Dahlberg i Expressen har i en krönika med NUC–rapporten som utgångspunkt föreslagit begränsningar av LSS tex att nyanlända inte ska kunna beviljas assistansersättning. Anna Dahlberg har även kritiserat att ”viktiga förslag” som tex borttagen assistans för barn undantogs när LSS–utredningen skickades på remiss. Andreas Pettersson säger att Anna Dahlberg är typisk för en kategori debattörer som formellt står för en liberal linje men som i verkligheten ligger närmare Sverigedemokraternas syn på samhället.
– Hon har en fundamentalt laglös inställning, som inte är förenlig med hur det allmänna kan agera inom ramen för mänskliga rättigheter och av Sverige antagna FN-konventioner som Funktionsrättskonventionen och Barnkonventionen.
Anders Lindberg på Aftonbladet anser att Anna Dahlbergs mål bland annat är att minska välfärdsstaten och sänka skatterna…
– Det blir ju en följd av detta. Ett stort problem här är att många tror på retoriken att en mycket stor del av assistansen går till fusk. I verkligheten finns fusket överallt, i hemtjänst, bilprovning, osv. Kriminella gäng som Hells Angels begränsar sig inte till en bransch, ser de att funkar i assistansen kör de där, om det funkar i pizzerian kör de där.

Åklagare uttalar sig utan faktaunderlag

Björn Rosenlöf, åklagare på Ekobrottsmyndigheten, sade i en debattartikel i Expressen i okt 2020 att han skulle vara förvånad om mindre än 50 % av all beviljad assistansersättning var baserad på fusk. Andreas Pettersson säger att det är allvarligt att en åklagare säger detta utan ett faktaunderlag.
– Ska man ens vara åklagare då. Han har ingen faktagrund, uttrycker sig svepande och anklagar i praktiken en massa människor för att vara brottslingar, hur är han då i sitt vanliga arbete där han har en objektivitetsplikt mot misstänkta personer. Åklagarmyndigheten behöver fundera på hur det kunde bli så här fel.

En idelogisk strid pågår

Det är inte första gången skribenter på Expressen skriver om att assistansreformen är orimligt dyr och att det fuskas i mycket stor omfattning. Tidigare har tex Gunnar Wetterberg, skrivit om hur goda institutioner bör ersätta personlig assistans. Anna Dahlberg har beskrivit LSS som den nya migrationsfrågan. Andreas Pettersson menar en liknande syn finns i delar av redaktionerna på tex Expressen, Göteborgsposten och Dagens Industri.
– Det är en ideologisk strid som pågår.
Var kan man placera de partipolitiskt?
– Jag tror det pågår en strid inom många partier, mellan de som står för LSS kärnvärden, ofta grundat i kunskap eller engagemang på funktionshinderområdet. På andra sidan finns de som ifrågasätter de här rättigheterna och som även köper invandrarfientliga resonemang. Jag tror man ska hålla koll på Bulletin, den nya sajten som Paulina Neuding ska vara chefredaktör på och som Timbro finansierar, där kan många med den här typen av åsikter komma att samlas.

Även Stig Svensson gissar

Den före detta statliga fuskutredaren Stig Svensson fördömer Anna Dahlberg och Björn Rosenlöf. Han kallar de för mörkermän som vill ta ifrån oss alla våra rättigheter. Andreas Pettersson stödjer den beskrivningen, men är samtidigt kritisk till att även Stig Svensson, utan konkret faktaunderlag, sätter siffran 2–6 % på omfattningen av fusket.
– Nu är ju 2 % är ju en bättre gissning än 50 % utifrån vad vi faktiskt vet, men Stig Svenssons gissning är fortfarande en gissning. Ska vi tillämpa en försiktighetsprincip om hur det brukar se ut i välfärdssystem hamnar vi på 0,5 – 2 %.
Skulle du stå för den siffran?
– Nej, det är baserat på hur det brukar se ut i de nordiska länderna. Det finns alltid en liten grupp som fuskar och de är knutna till kriminella nätverk. När det uppstår en diskussion om fusk och det blir en moralpanik, ”moral hazard” överskattas alltid siffrorna. Man ska inte sätta siffror på saker när man saknar faktaunderlag.

Sitt inte på kontoret och slå i register

IVO har gett flera förslag på åtgärder mot fusket i en rapport till regeringen, tex att kunna dela uppgifter med andra myndigheter och rätt att kolla individers skattekonton. Andreas Pettersson tolkar det som att de inte hinner med allt de ska inspektera.
– Nu lägger de förslag som gör att de kan sitta på kontoret och bläddra i register från alla andra myndigheter. Det är ingen bra metod för att utöva tillsyn. De borde, naturligtvis med hänsyn tagen till Covid just nu, vara ute och möta verksamheterna, prata med folk, gå igenom på enstaka ärenden, titta igenom tidsrapportering osv.
Istället för att samköra register med Skatteverket?
– Jag både IVO och Försäkringskassan, tror att de ska bli polisen. Nils Öberg, Generaldirektör på Försäkringskassan sade nyligen att han ville kunna gå in i folks hem utan tillstånd. IVOs krav på registerkörning är mycket försiktigare men i samma riktning. Och vad tänker de att de ska hitta, att någon fuskat med skatten, vad ska de göra med det? Så länge processen inte är löst kan man inte göra något, när någon blir dömd då får man ju ta tillståndet redan idag.

Hur stoppar man fusket?

Hur stoppar man då det fusk som enligt Andreas Pettersson alltid finns. Han säger att det handlar om hur man knäcker gängbrottsligheten för det finns ofta konkreta kopplingar dit även inom den brottsligheten som finns i assistans.
– Hur man gör det och samtidigt behålla ett öppet samhälle är en fråga i sig. Och även om retoriken nu är hysterisk så sjunker faktiskt vålds och brottsnivåerna i Sverige över tid. Det kan låta utmanande men man kanske inte ska blåsa upp detta till så stora proportioner. Men naturligtvis ska Försäkringskassan och IVO göra sitt jobb, med revisioner, systematiska genomgångar och besök, säger Andreas Pettersson.

Andreas Pettersson intervjuades av Kenneth Westberg 2020–12–08

Skicka sidan till: