Antalet assistansberättigade minskade under 2010

Enligt siffror från Försäkringskassan har antalet assistansberättigade med LASS minskat något under 2010 för första gången sedan assistansen infördes 1994. Toppen nåddes under mars 2010 med 16 171 personer, varefter en långsam minskning skett.
Det genomsnittliga antalet timmar per assistansberättigad har däremot ökat till drygt 113 timmar per person och vecka.

Antalet assistansberättigade med LASS under helåret 2010

Totalt Kvinnor Män
MånadAntal personerTim/veckaAntal personerTim/veckaAntal personer Tim/vecka
2010-01 16 156 110,39 7 551 109,04 8 605 111,56
2010-02 16 161 110,67 7 547 109,34 8 614 111,83
2010-03 16 171 111,06 7 548 109,69 8 623 112,26
2010-04 16 168 111,38 7 549 109,96 8 619 112,63
2010-05 16 131 111,69 7 532 110,30 8 599 112,90
2010-06 16 105 111,99 7 512 110,68 8 593 113,13
2010-07 16 060 112,27 7 489 111,00 8 571 113,38
2010-08 16 010 112,51 7 472 111,20 8 538 113,65
2010-09 15 968 112,77 7 446 111,50 8 522 113,89
2010-10 15 915 112,94 7 410 111,66 8 505 114,06
2010-11 15 933 113,11 7 411 111,80 8 522 114,24
2010-12 15 955 113,24 7 422 111,91 8 533 114,40

Se utvecklingen sedan 1994 i tabellform: Antal personer med personlig assistans enligt LASS från 1994 - 2010

Siffrorna är dynamiska data vilket innebär att de kan förändras över tid (pga retroaktiva beslut, människor som flyttar etc.)

Källa: Försäkringskassan


Skicka sidan till: