Tre fjärdedelar väljer en privat assistansanordnare

75 procent av alla assistansberättigade hade i dec 2017 valt ett privat företag eller ett kooperativ. Samtidigt är rekordfå 1,6 procent (233 personer) egna arbetsgivare för sina assistenter.

Av de med assistansersättning från Försäkringskassan hade (dec 2017) 23,2 % (3449 personer) sin assistans i kommunal regi, 67,8 % (10 092 personer) anlitade ett assistansföretag, 7,1 % ( 1059 personer) ett assistanskooperativ och cirka 1,6 % (233 personer) var egna arbetsgivare för sina assistenter. Källa: Försäkringskassan

Läs mer på Assistanskolls statistiksida


Skicka sidan till: