Gun Nilsson, mamma till Annica Nilsson - "Hade vi haft råd med takliftar hade vi köpt det för länge sedan"

Annica Nilsson bor hos sin mamma Gun några kilometer utanför Gävle. Hon hyr sin portabla lift av landstinget, köper sina lyftselar och takliftar är något hon hittills inte haft råd med.
Hennes assistansanordnare OP assistans administrerar hyran av liften via assistansersättningen eftersom landstinget betraktar den som ett arbetstekniskt hjälpmedel i assistenternas arbetsmiljö.

Stora behov av hjälpmedel

Annica Nilsson har just fyllt 18, hon har assistans dygnet runt på grund av en Cp-skada sedan födseln som gör att hon är rörelsehindrad och inte kan tala. Hon är i behov en mängd olika hjälpmedel såsom liftar, arbetsstolar, specialanpassad rullstol/säng/madrass, duschbänk och skötbord. Hennes mamma Gun Nilsson har hela tiden hållit i kontakten med landstinget för sin dotters hjälpmedel.
- Toalettstolen på hjul har jag stridit för under en lång tid och igår fick jag veta att den ska klassas som ett individuellt hjälpmedel vilket innebär Annica inte behöver betala för den.
Vart drar landstinget gränsen?
- De menar vanligtvis att hjälpmedel som Annica själv kan vara med och styra ska ses som individuella, men det känns som att hjälpmedlen blir arbetstekniska så fort en assistent rör vid dem. Genom åren har det varit diskussioner kring allt utom själva rullstolen.

Har hela tiden hyrt den portabla liften

Annica Nilssons portabla lift har landstinget aldrig velat betala, den anses vara ett rent arbetstekniskt hjälpmedel berättar Gun Nilsson.
- Annica använder den i hela lägenheten, för att komma ur sängen, till och på toaletten. Vi hyr den av Hjälpmedelscentralen för 245 kr/månad, vilket betalas via assistansersättningen.
Hur motiverar landstinget att liften ska bekostas via assistansersättningen?
- De menar att den är till för att assistenternas arbetsmiljö och för att de ska kunna hjälpa Annica.
Gun Nilsson tolkar detta som att normalfallet är att Annica ska bäras och lyftas ur säng till stol och att liften behövs för att assistenterna inte mår bra av att bära och lyfta henne.
- Att den är till för Annicas livskvalitet verkar inte vara utgångspunkten.
Hur är det med lyftselar?
- De har vi hela tiden betalat via assistansersättningen, men det ska vi ju faktiskt inte enligt deras egna riktlinjer i hjälpmedelshandboken. Vi ska försöka ändra på det nu när ansvaret för Annicas hjälpmedel flyttats över till landstingets primärvård i och med att hon fyllt 18 år.

Skulle egentligen vilja har takliftar

Egentligen skulle Gun och Annica Nilsson vilja ha takliftar i sovrummet, toalett och hall. Gun Nilsson berättar det innebär problem att köra med en portabel lift i lägenheten dels eftersom Annicas höft är opererad ett flertal gånger och hon mår bäst av att lyftas så säkert som möjligt, dels slår hennes ben lätt i dörrposter när hon körs runt i lägenheten, och för att det ska vara säkert behövs det två assistenter vid dessa tillfällen.
- Arbetsterapeuten från Barn och ungdomshabiliteringen har också rekommenderat takliftar, men de anser att det ska bekostas av arbetsgivaren via assistansersättningen.
På grund av kostnaden har takliftar dock inte varit något alternativ. När Gun Nilsson tog in offert för projektering, köp och installation av skenor var kostnaden 25750 kr. Då tillkom hyra av tre takmotorer sovrum, badrum och hall på 1125 kr/månad.
- Alternativt kunde vi köpa både skenor och tre motorer till en kostnad av drygt 53 000, assistansersättningen räcker helt enkelt inte till detta.

En klassfråga

Gun Nilsson anser att Annica blir diskriminerad, eftersom assistansersättningen inte räcker till för att ge henne tillräckliga hjälpmedel. Hon anser att det blir en klassfråga där vissa assistansberättigade missgynnas för att de bor i landsting som inte beviljar individuella hjälpmedel.
- Det leder också till att assistansberättigade som inte behöver hjälpmedel har mer pengar över till löner och utbildning till assistenterna och till assistansomkostnader. Dessutom försvåras valet av anordnare, eftersom vi behöver hitta någon som kan hantera utgifter för olika hjälpmedel samtidigt som pengarna ska räcka till allt annat i assistansen. I annat fall blir det från min privata kassa, och visst hade jag haft pengar hade jag installerat takliftar för länge sedan.

Förändringar vid överflytten till primärvården

Eftersom Annica nyss fyllt 18 har ansvaret flyttats från landstingets ungdomshabilitering till primärvården. Ansvaret för hjälpmedlen har också flyttats dit vilket inneburit en ny bedömning om Annicas hjälpmedel är individuella eller arbetstekniska. Gun Nilsson har nu klargjort att hon vill ha skriftliga beslut på alla hjälpmedel, vilket hon hittills inte fått.
- Igår ringde arbetsterapeuten och sade att hon bedömt att toalettstolen med hjul är ett individuellt hjälpmedel vilket det inte var tidigare. När överflytten är helt klar, ska jag ha skriftliga beslut på alla hjälpmedel, som det är nu kan de ringa om några veckor igen och säga att de ändrat sig.

Tycker att landstinget saknar insikt

Idag anlitar Annica Nilsson det lokala assistansföretaget OP assistans. Gun Nilsson tycker inte att de ansvariga på landstinget är medvetna om vad deras hållning innebär i verkligheten när de säger att det är OP assistans pengar och att det är deras ansvar att betala hjälpmedlen.
- Annica har en egen budget i OP assistans där vi bara använder Annicas egen assistansersättning, ju mer pengar som går till hjälpmedel ju mindre finns det kvar till assistenternas löner och utbildning. Tidigare när vi anlitade kommunen som anordnare hade vi ingen koll alls på vad assistansersättningen gick till, men OP redovisar varje utgiftspost, så att vi kan vara med och prioritera.
Hur medveten är Annica om situationen?
- Hon blir orolig och ledsen och känner att hon måste ha koll på allt runtomkring sig. Jag väntar alltid med att berätta tills jag vet säkert hur det kommer att bli, hon blir lätt oroad, säger Gun Nilsson.

Gun Nilsson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-11-25

Vidare läsning

Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?" 2009-11-24

Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning" 2009-11-24

Gävleborgs läns landstings hjälpmedelshandbok
Dokument från Landstinget Gävleborg om deras hållning i hjälpmedelfrågan och uppdelningen i individuella och arbetstekniska hjälpmedel.

Regeringsrättsdom Mål nr 2781-2782-08 om kommuners skyldighet att betala ut sjuklöner
En medlem i STIL - Stiftarna av Independentliving i Sverige fick den 2009-06-17 rätt i att den assistansberättigande hade rätt till ersättning från kommunen för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom.


Skicka sidan till: