Maria Larsson, Äldre och Folkhälsominister - "Förordningen för assistansersättning ska preciseras vad gäller hjälpmedel"

Assistansersättningen ska inte bekosta annat än enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden enligt Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson. Regeringen planerar därför att ändra förordningen för assistansersättning så att landstingen inte kan klassa exempelvis rullstolar och liftar som arbetstekniska hjälpmedel.

Maria Larsson. Foto: Pawel Flato
Maria Larsson. Foto: Pawel Flato
Vissa landsting, som Landstinget Gävleborg (se intervju) klassar idag vissa hjälpmedel som arbetstekniska, vilket leder till att de hjälpmedlen i praktiken bekostas med assistansersättning eller av den assistansberättigade själv (se intervju med anhörig till assistansberättigad).
I Försäkringskassans vägledning sägs det att assistansersättningen inte bör täcka kostnader för annat än enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden. Flertalet landsting följer redan idag en frivillig överenskommelse i LOKAH-rapporten där det preciseras att landstingen har ansvar för att bevilja personliga hjälpmedel och att assistansersättningen enbart ska användas till enklare arbetstekniska hjälpmedel. Men eftersom alla landsting inte följer detta bör förordningen för assistansersättning preciseras enligt Maria Larsson.
- För att tydliggöra vad assistansersättningen ska användas till avser regeringen göra ett förtydligande i § 5 a förordningen om assistansersättning, det förtydligandet ska motsvara de rekommendationer som tillämpas av de flesta landsting och som överensstämmer med Försäkringskassans vägledning i assistansfrågor, säger Maria Larsson.

Maria Larsson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-02-18

Vidare läsning

Förordning (1993:1091) om assistansersättning


Skicka sidan till: