Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?"

Pernilla HålénGävleborgs län verkar vara en de sämre platserna att vara assistansberättigad i. Kommuner som Gävle och Hudiksvall betalar inte ut sjuklöner till assistansanordnare när vikarier behöver tas in. Landstinget Gävleborg anser att assistansersättningen ska bekosta arbetstekniska hjälpmedel, vilket i deras ögon kan vara personliftar och duschstolar.

Gävleborg vill att flera hjälpmedel ska bekostas via assistansersättningen

Assistanskoll tog tidigare upp problematiken kring ansvar och gränsdragning mellan personliga och arbetstekniska hjälpmedel i en intervju med Vårdföretagarna. Landstinget Gävleborg är det landsting som sticker ut mest, de har i sin hjälpmedelshandbok delat upp hjälpmedel i individuella och arbetstekniska. Landstinget säger sig betala individuella hjälpmedel vilket anses vara lyftselar och rullstolar som framförs av egen kraft. De betalar däremot inte arbetstekniska hjälpmedel vilket anses vara exempelvis personlyft, duschstol på hjul, skötbord och vårdaraggregat, dvs hjälpmotor till rullstol. Dessa ska bekostas via assistansersättningen. Pernilla Hålén är verksamhetsansvarig på OP assistans som verkar lokalt i Gävleborgs län. Hon berättar att landstingets hållning oftast är att de hjälpmedel en person med funktionsnedsättning själv kan hantera ska räknas som individuella, annars är hjälpmedlet till för assistenterna och ska betalas via assistansersättningen.
- Du är alltså inte delaktig om du inte kan använda dina armar, vilket är en föråldrad människosyn som innebär att assistenterna flyttar runt på ett vårdpaket. Jag kan förstå att enskilda personer kan ha en rädsla och sakna insikt kring personer med stora funktionsnedsättningar, men när en hel organisation genomsyras av de här tankarna blir jag rädd.
Hur länge har landstinget haft den här hållningen?
- Det uppstod i början på 2000-talet, men det blivit mer intensivt i år, helt plötsligt har fler kunder blivit ifrågasatta. När arbetsterapeuter varit ute och utprovat hjälpmedel hos en kund har de exempelvis sett en höj/sänkbar säng som tidigare var klassat som ett individuellt hjälpmedel, och sagt att den ska arbetsgivaren till assistenterna betala.
Är det så här i fler landsting?
- Inte vad jag vet, tidigare var det liknande diskussioner i Västerbottens län, men vad jag vet har det blivit bättre där.

skriftliga beslut saknas ofta

I Landstinget Gävleborg flyttas ansvaret för hjälpmedlen från landstingets barn och ungdomshabilitering till landstingets primärvård när en person fyller 18. Då görs en ny bedömning kring vilka hjälpmedel en person har rätt till. Pernilla Hålén är mycket kritisk till att det saknas skriftliga beslut angående hjälpmedlen.
- En av våra kunder saknade skriftligt beslut för en duschstol med hjul och ett höj/sänkbart skötbord i samband med att hon fyllde 18 och skulle flyttas över till primärvården. I det fallet ansåg ungdomshabiliteringen att det var individuella hjälpmedel. Primärvården bedömde de däremot som arbetstekniska, trots att båda utgår från samma hjälpmedelshandbok.

Kostnaderna för hyra av hjälpmedel kan dra iväg...

Att hyra arbetstekniska hjälpmedel kan innebära stora kostnader säger Pernilla Hålén, kostnader som OP:s kunder betalar via sin assistansersättning.
- En rullstol får du exempelvis betala 1000-2000 kr per månad för i hyra. Med tanke på att den som behöver den här typen av hjälpmedel ofta behöver flera så kan det dra iväg till hyreskostnader på 4-5000 kr per månad.

Situationen för egna arbetsgivare visar det orimliga

Pernilla Hålén har varit i kontakt med ansvariga på Hjälpmedels och habiliteringsförvaltningen i Landstinget Gävleborg, för att höra vad som gäller för assistansberättigade som är egna arbetsgivare för sina assistenter. Pernilla Hålén har då fått bekräftat att samma uppdelning i personliga och arbetstekniska hjälpmedel gäller för de som för andra assistansberättigade, vilket hon menar visar det orimliga i systemet.
- Eftersom egna arbetsgivare bara har assistansersättning för de timmar de använder har de inga marginaler alls. Om du inte kan lägga till privata medel blir det i praktiken omöjligt att vara egen arbetsgivare i Gävleborgs län om du har stora behov av hjälpmedel.

Kommuner betalar inte ut sjuklöner

I juli 2008 sade Gävle kommun upp alla sjuklöneavtal med OP assistans berättar Pernilla Hålén. OP uppmanades istället att söka tillfälligt utökad assistansersättning för vikariekostnaden. De gjorde detta och bifogade ett beräkningsunderlag med kollektivavtal, kopia på assistenternas tidsredovisningar till Försäkringskassan, assistenternas lönerapporter och lönebesked. Trots detta fick de avslag.
- De hävdade att vi inte visat att det fanns en faktisk merkostnad, efter det gav vi upp, vi hade inte administrativa resurser att driva alla överklaganden.
Är det fler kommuner än Gävle som gör så här?
- Ja, Sandviken sade upp sjuklöneavtalen i november 2008 och Ockelbo i mars 2009 de hänger väl på Gävle, det smittar av sig. Allt startade i Hudiksvalls kommun, sedan har det spritt sig.
Vid kontakterna med Hudiksvalls kommun där allt startade upplever Pernilla Hålén upplever att deras vägran grundas i ett djupt misstroende mot privata anordnare och privat verksamhet överhuvudtaget.
- Kommunerna kräver kvitton där assistenten skrivit på exakt hur mycket pengar han/hon tagit emot. Det kan vi inte visa eftersom lönerna betalas ut via banken till varje persons lönekonto.

Kommuner fortsätter att vägra trots dom i Regeringsrätten

I somras kom det en dom Mål nr 2781-2782-08 i Regeringsrätten där STIL - Stiftarna av independentliving i Sverige drivit ett ärende. I regeringsrättsdomen slås det fast att den assistansberättigande hade rätt till ersättning från kommunen för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom. Många kommuner fortsätter dock att vägra betala ut pengar enligt Pernilla Hålén som säger att OP nu planerar att börja driva ärenden i domstolarna igen.
- Vissa kommuner som tidigare sade upp sjuklöneavtalen har börjat betala ut pengar igen, och med regeringsrättsdomen i ryggen vågar vi börja driva ärenden igen. Faktum kvarstår att större kommuner i Gävleborgs län som Sandviken, Gävle och Hudiksvall i dagsläget inte betalar ut sjuklöner vilket gör att assistansverksamheten enligt Pernilla Hålén inte är konkurrensneutral i jämförelse med övriga landet.
- Den assistansberättigade som bor Gävle har extra mycket otur. Assistansersättningen på 247 kr/timme ska räcka till mycket utöver den vanliga assistansen, både sjuklöner och hjälpmedel, kanske man ska rekommendera assistansberättigade att flytta från Gävleborg, säger Pernilla Hålén.

Pernilla Hålén intervjuades av Kenneth Westberg 2009-11-23

Vidare läsning

Landstinget Gävleborgs hjälpmedelshandbok
Dokument från Landstinget Gävleborg om deras hållning i hjälpmedelfrågan och uppdelningen i individuella och arbetstekniska hjälpmedel.

Regeringsrättsdom Mål nr 2781-2782-08 om kommuners skyldighet att betala ut sjuklöner
En medlem i STIL - Stiftarna av Independentliving i Sverige fick den 2009-06-17 rätt i att den assistansberättigande hade rätt till ersättning från kommunen för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom.


Skicka sidan till: