Staten tar över sjuklöneansvaret

För att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid 19 tar staten nu över sjuklöneansvaret de första två veckorna under de kommande månaderna april och maj. Tidigare togs karensavdraget och kravet på sjukintyg från åttonde dagen bort.

Sjuklönesvaret tas alltså över av staten i april och maj enligt ett nytt krispaket från regeringen och Centern och Liberalerna. Inom personlig assistans betalar Försäkringskassan idag ut sjuklöner enbart till assistansberättigade som är egna arbetsgivare för sina assistenter. Övriga assistansanordnare får sjuklönerna utbetalda från kommunerna.

Anstånd med betalning av skatter

Krispaketet innehåller också en försäkring för företagen som innebär att företag kan få anstånd med betalning av skatter som arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Inget krav på sjukintyg från åttonde dagen

Det krävs inte heller längre något sjukintyg från åttonde dagen i sjuklöneperioden.

Tidigare togs karensavdraget bort

Karensdagen slopades från den 11 mars för en och en halv månad framåt. Ersättning ges alltså från första dagen vid frånvaro på grund av sjukdom. Åtgärden bedöms minska risken för smittospridning. Staten står för kostnaden.


Vidare läsning

Smittbärarpenning vid smitta eller misstanke om smitta av Coronavirus

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar – ”Assistenterna är nyckeln för att hindra smittspridning”


Skicka sidan till: