Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar – ”Assistenterna är nyckeln för att hindra smittspridning”

Björn OlsenAssistenter som rest i områden där Coronaviruset Covid 19 sprids bör stanna hemma de första 14 dagarna efter att de kommit hem. Personliga assistenter med luftvägssymtom bör aldrig arbeta hos assistansanvändare med andningsproblem. Det säger Björn Olsen, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Assistenter med luftvägssymtom ska inte arbeta

Björn Olsen arbetar även kliniskt som läkare på Akademiska sjukhuset. Assistanskoll frågar vad han anser kan göras för att skydda mot smittspridning av coronavirus och smittor överhuvudtaget, när en person har personlig assistans i sitt hem med personliga assistenter.
– Det är samma råd vid Coronavirus som vid andra smittor. Personer med funktionsnedsättningar som ger andningsproblem, som får mycket slem, blir otroligt känsliga. Man kan säga att assistenterna är nyckeln i att hindra smittspridning. Personer med pågående luftvägsinfektioner ska aldrig vara tillsammans med dem. Detta gäller oavsett luftvägsinfektion. Nu kan man aldrig helt säkert veta om en assistent har en pågående luftvägsinfektion eller inte. Det kan man inte testa för heller. Men känner en assistent minsta symtom, eller är hostig eller förkyld då ska man vara mycket försiktig.
Då bör inte assistenten arbeta?
– Nej jag tycker inte det, risken för smitta till de här personerna är mycket hög. Om de får en infektion som för de flesta är banal, kan den få oerhörda konsekvenser. Arbetsgivarna bör ha direktiv om detta för sina anställda.
Hur är det handsprit och munskydd?
– Ja handsprit och att tvätta händerna hjälper mot virus, vanliga munskydd hjälper däremot inte mycket. Det finns vissa typer munskydd som hjälper bättre, tex FFP2 och FFP3, men de är svåra att få tag i nu.

Coronaviruset

Coronaviruset Covid 19, som först dök upp i Kina sprids nu runt världen via hosta, nysningar, händer och sekretdroppar med virus, säger Björn Olsen.
– Inkubationstiden, dvs tiden från att man smittas tills man blir sjuk är upp till 14 dagar, i sällsynta fall längre.
Symptomen liknar vanlig influensa, men risken för allvarliga komplikationer i form av lunginflammation är större säger Björn Olsen.
Vilka typer av funktionsnedsättningar kan utgöra en riskgrupp för Coronaviruset?
– Det är funktionsnedsättningar med påverkan på hjärta, lungor och diabetes, ett nedsatt immunförsvar och sedan finns det en åldersfaktor, från 70 och uppåt har det en tendens att bli allt värre.

Stanna hemma efter resa i riskområde

Hos vissa anordnare kan den assistansberättigade redan begära att en assistent inte ska jobba 14 dagar efter att ha kommit hem från en resa i ett land där det finns smitta. Detta tycker Björn Olsen är en bra åtgärd.
– Det är en bra åtgärd skulle jag säga. Det bör gälla områden där det finns smitta vilket ju ändrar sig från dag till dag nu med Coronaviruset. Det kan man följa i tex 1177-Vårdguiden. Jag tror man bör hålla en stram linje.
Är det värdefullt i sammanhanget att assistansberättigade har inflytande och självbestämmande och tex neka personer som den är rädd kan smitta?
– Det har jag ingen synpunkt på, brukaren ska helst ha ett ansvar för sin situation så långt det är möjligt och i det ingår väl då att ha makten över detta. Det handlar ju också om den personliga integriteten.

Sök vård vid influensasymtom

Tillhör man en riskgrupp ska man alltid söka hjälp om man får influensasymtom säger Björn Olsen. Man bör då också ringa 1177 för att höra om vilket sätt som är lämpligast att ta sig in till sjukhuset.
– Det gäller inte vanlig snorförkylning utan ont i halsen, hosta, oklar feber och man känner sig sämre än vanligt. De som kommer in tidigt har dessutom en bättre prognos. Jag jobbar ju även som läkare ute kliniskt och ser ofta att folk kommer in för sent.

Risken att drabbas just nu är låg

Många med sjukdomar som berör andning är rädda för spridning av Coronaviruset, Björn Olsen ser dock inga stora risker just nu.
– Risken för att drabbas i nuläget av detta är mycket låg, och är det så att vi får en större spridning i samhället måste man titta över regler för tex assistenter. De som ingår i riskgrupperna är människor i samhället vi har ett kontrakt att skydda så långt som möjligt. Gör vi inte det blir det ett omänskligt samhälle.

Obehaglig ton i samtalet

Björn Olsen säger att det har smugit sig in en mycket obehaglig ton i samtalet under de sex veckor han arbetat med frågor kring Coronaviruset.
– Jag får ofta höra från journalister och från andra att det är ju ”bara” de med bakomliggande sjukdomar och gamla som drabbas. Vadå bara? Är detta någon slags friskrivning för oss andra? Det är ett oerhört cyniskt sätt att se på detta. Här verkar synen vara att detta åtminstone inte drabbar mig, då kan jag skita i det här och åka på min Thailandsresa eller vad som nu är viktigare.
Om denna attityd får råda vad är det för konsekvenser?
– Att de svagaste och äldsta kan undvaras. Det blir en exklusion av människor. Det kan också försena eller förhindra att nödvändiga åtgärder görs inför en eventuell större smittspridning.
Behöver man genomföra förebyggande åtgärder redan nu?
– Ja tveklöst annars sviker man dessa grupper. Varje region och sjukhus måste se över sina rutiner för hur man agerar om det blir en pandemi och hur man tar hand om ett fall, fem fall, tio fall, hundra fall, hur man prioriterar resurser, vem får vad av tex respiratorer, säger Björn Olsen.

Björn Olsen intervjuades av Kenneth Westberg 2020–02–27


Läs mer på

1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

CDC, Centers for Disease Control and Prevention

Skicka sidan till: