Smittbärarpenning vid smitta eller misstanke om smitta av Coronavirus

Personliga assistenter (eller andra anställda) som smittats eller misstänks smitta med Coronaviruset Covid 19 kan få smittbärarpenning. Det görs då inget karensavdrag och resor till sjukvården kan ersättas. Det krävs dock läkarintyg.
Om arbetsgivaren, pga misstänkt smitta, beordrar någon att inte gå till jobbet utan att kontakt med sjukvården gjorts ska lön betalas ut.

Skyldighet söka läkarvård vid misstanke om smitta

Eftersom Corona Covid 19 klassas som samhällsfarlig och anmälningspliktig är alla enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) skyldiga att uppsöka läkarvård via tex 1177.

Läkaren Björn Olsen tidigare intervjuad på Assistanskoll

Assistenter som rest i områden där Coronaviruset Covid 19 sprids bör stanna hemma de första 14 dagarna efter att de kommit hem. Personliga assistenter med luftvägssymtom bör aldrig arbeta hos assistansanvändare med andningsproblem. Det sade Björn Olsen, professor i Infektionssjukdomar i en tidigare intervju på Assistanskoll.

Smittbärarpenning

Du kan få smittbärarpenning om en läkare beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom eller om du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom. Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av din lön, högst 804 kronor per dag.

Frågor och svar om Smittbärarpenning till Jacob Lagercrantz, pressekreterare på Försäkringskassan:

Om en läkare bedömer att det finns risk att en person är smittad med Coronavirus, har den personen då rätt till smittbärarpenning?
– För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att personen inte får arbeta på grund av att han eller hon är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid–19 räknas. Ett läkarintyg som visar att personen inte får arbeta på grund av risken för smitta krävs från första dagen, säger Jacob Lagercrantz.

Har en anställd som sätts i karantän pga risk för Coronavirus, rätt till smittbärarpenning?
– Nej, för att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg som visar att den anställde inte får arbeta på grund av att han eller hon är, eller kan vara, smittad av en samhällsfarlig sjukdom.

Görs det något karensavdrag när smittbärarpenning betalas ut?
– Nej, man får smittbärarpenning från dag ett.

Kan smittbärarpenning beviljas om arbetsgivaren säger att en personlig assistent inte får arbeta pga. att hen rest i ett land där smitta sprids?
– Nej, för att ha rätt till smittbärarpenning krävs ett läkarintyg som visar att personen inte får arbeta för att han eller hon är, eller kan vara smittad, av en samhällsfarlig sjukdom.

Kan en assistent som är timanställd och bara arbetar vid behov ha rätt till smittbärarpenning?
– Ja, om personen måste avstå från arbete och går miste om inkomst.

Hur lång är handläggningstiden för att få smittbärarpenning utbetalt?
– Från att ansökan om smittbärarpenning kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ett ärende. Om Försäkringskassan behöver fler uppgifter för att kunna fatta beslut kan det dock ta längre tid.

Vilka ersättningar för resor till behandlingar eller kontroller kan betalas ut?
– Om någon har, eller kan antas ha smittats av, en allmänfarlig sjukdom kan denne få ersättning för resor till läkarundersökningar, kontroller eller behandlingar. Det krävs då kvitton som styrker detta, säger Jacob Lagercrantz.

Om arbetsgivaren beordrar en anställd att vara hemma

Arbetsgivaren kan även beordra anställda arbeta på distans om det finns misstanke om att den anställde skulle kunna vara smittad. Om medarbetaren har arbetsuppgifter som inte kan skötas på distans kan arbetsgivaren beordra medarbetaren att stanna hemma med full ersättning. Se information från Arbetsgivarföreningen KFO

Jacob Lagercrantz intervjuades av Kenneth Westberg 2020-03-06


Vidare läsning

Information från Försäkringskassan om smittbärarpenning

Information på 1177 om Coronavirus Covid 19

Information från Arbetsgivarföreningen KFO om Coronavirus Covid 19


Skicka sidan till: