Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"

Att vissa landsting klassar exempelvis personliftar eller rullstolar som arbetstekniska hjälpmedel som ska betalas via assistansersättningen är oacceptabelt enligt Kenneth Johansson, Centerpartistisk Ordförande i Socialutskottet och LSS-kommittén.
Kenneth Johansson vill nu agera för att detta regleras i lagstiftning. Denna förändring kan isåfall bli en del i en kommande proposition utifrån LSS-kommitténs slutbetänkande.

Vissa landsting klassar inte alla hjälpmedel som personliga

Kenneth Johansson säger att han ett flertal gånger blivit uppmärksammad på att vissa landsting inte alltid bekostar personliga hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar. Det finns enligt honom ett landsting som sticker ut negativt i den här frågan, Landstinget Gävleborg.
- Jag blev nyligen uppmärksammad på detta när jag fick ta del av ett enskilt ärende (intervju i Arbetarbladet), där Linnea, en minderårig flicka med assistansersättning, inte fått det hjälpmedel hon behöver, i detta fall en rullstol. Landstinget hävdar att det ska bekostas via assistansersättningen som ett arbetstekniskt hjälpmedel för assistenternas arbetsmiljö. Det är inte acceptabelt att den enskilde drabbas på detta sätt.

Assistansersättningen ska inte bekosta annat än enklare hjälpmedel

Kenneth Johansson anser att det är tydligt hur ansvaret ska fördelas mellan landstingen och assistansersättningen. Redan1996 fastslår dåvarande Landstings- och Kommunförbundet i LOKAH-rapporten att landstingen har ansvar för att bevilja personliga hjälpmedel och att assistansersättningen ska användas enbart till enklare arbetstekniska hjälpmedel, exempelvis förkläden och handskar. Detta beskrivs även på sid 111 i Försäkringskassans Vägledning om Assistansersättning.
- Assistansanordnarna har som arbetsgivare ansvar för enklare arbetstekniska hjälpmedel, landstinget ansvarar för personliga hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar, ansvarsfördelningen är tydlig, säger Kenneth Johansson

Bör regleras i lagstiftning

Kenneth Johansson säger sig nu vilja agera för att frågan tydliggörs i lagstiftning, och uppmanade Linneas familj att anmäla landstinget till Socialstyrelsen som ett tillsynsärende. Han kontaktade även Hjälpmedelsinstitutet för att få deras syn på vilka åtgärder som behövs.
- Om det behövs en ändring i en förordning kan regeringen göra det. Om det däremot krävs en lagändring i HSL, Hälso- och sjukvårdslagen behöver riksdagen godkänna detta. Eftersom LSS-propositionen är på gång och beräknas komma till våren, i mars, så bör en lagändring av HSL kunna läggas fram då.
Den statliga Hjälpmedelsutredningen från 2004 föreslog på sid 23 just att det: " I HSL införs ett förtydligande om att landstinget ansvarar för personliga hjälpmedel i det dagliga livet". Kenneth Johansson utesluter inte att detta är rätt åtgärd.
- I hjälpmedelutredningen finns det ett bra underlag om som jag anser ska med i LSS-propositionen. Jag har haft kontakter med socialdepartementet om detta och har känt stöd för den tanken.
Hur har detta kunnat pågå så länge?
- Det får väl landstingen svara på, jag uppfattar att det handlar om att undvika kostnader.
Varför har inte någon förändring gjorts från regeringshåll tidigare?
- Vi hade det inte som direktiv i LSS-kommittén, det är svaret för min del. Annars vet jag inte, jag hoppas man väntat in rätt tillfälle, men nu kan jag inte låta bli att agera, säger Kenneth Johansson.

Kenneth Johansson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-11-23

Vidare läsning

Intervju med Kenneth Johansson i Arbetarbladet

Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"

Försäkringskassans Vägledning om Assistansersättning 2003:6 Version 4 (2009-02-05)
På sid 112 i vägledningen står det följande "Assistansersättningen bör inte täcka kostnader för andra hjälpmedel än kostnader för enklare tekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden"

LOKAH-rapporten
Rapport från Landstings- och Kommunförbundet 1996. Kom fram till att allt utom enklare hjälpmedel betraktas som personliga och då ska sjukvårdshuvudmannen betala.

Hjälpmedel - Betänkande av LSS och Hjälpmedelsutredningen SOU 2004:83
I Hjälpmedelsutredningen (sid 23) föreslås det att det: "I HSL införs ett förtydligande om att landstinget ansvarar för personliga hjälpmedel i det dagliga livet. Det omfattar de hjälpmedel som krävs för att den enskilde själv eller med hjälp av någon skall kunna tillgodose sina grundläggande personliga behov."
Hjälpmedelsutredningens förslag har ej genomförts.


Skicka sidan till: