ISF: "Timschablonen har tvärtemot avsikten varit kostnadsdrivande"

Bild på ISF-rapportDagens system med timschablon till assistansanordnare bör reformeras anser ISF, Inspektionen för socialförsäkringen. Problemet är att timschablonen inte tar hänsyn till skillnader i assistansanordnares kostnader. Vissa privata företag kan ta ut höga vinster, medan kommunens kostnader inte täcks.

ISF skriver i ett pressmeddelande att försöket att dämpa kostnadsökningen för personlig assistans genom schablonersättningen har misslyckats. År 1997 infördes schablonersättningen, som innebär att Försäkringskassan ersätter assistansanordnare per timme utförd personlig assistans efter ett schablonbelopp. Under perioden 1998-2011 ökade kostnaderna för personlig assistans från 5,2 miljarder kronor till 24,3 miljarder kronor.

ISF har analyserat om timschablonen är ändamålsenligt utformad. Framförallt har assistansersättningens konstruktion, nivå och effekt på assistansmarknaden undersökts.
- En konsekvens av systemet med en schabloniserad assistansersättning oberoende av anordnare är att företagen överkompenseras. Samtidigt har flera kommuner slutat anordna personlig assistans, säger Tomas Agdalen, projektledare i pressmeddelandet.

Läs pressmeddelandet och rapporten ISF:s pressmeddelande Rapport om timschablonen


Skicka sidan till: