annonser
annons JAG Personlig assistans
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Humana Personlig assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Alma Assistans AB
annons Vivida Assistans
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Rehab Station Assistans
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Saxerna Omsorg
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Lagändringar som införs 1 april 2018

Tvåårsomprövningarna avskaffas tillfälligt. Assistans ska kunna ges för väntetid, beredskap och när en assistent behöver finnas till hands i väntan på att hjälp behövs i samband med en aktivitet utanför hemmet. Lagändringarna gäller från 1 april 2018.

Riksdagen godkände nyligen följande lagändringar föreslagna av regeringen i propositionen 2017/18:178.

Tvåårsomprövningar avskaffas tillfälligt

Lagändringarna innebär dels att tvåårsomprövningarna av assistansersättning tas bort. Försäkringskassan ska bara ompröva rätten när den minskat pga väsentligt ändrade förhållanden. Regeringen har dock sagt att de vill återinföra tvåårsomprövningarna igen i samband med kommande lagändringar utifrån de förslag som läggs av LSS-utredningen 1 oktober 2018.

Assistans beviljas för väntetid, beredskap och tid vid aktiviteter

Lagändringen innebär också att personlig assistans åter kan beviljas för:

  • Väntetid: tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn.
  • Beredskap: tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp.
  • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.

Bakgrunden till detta är Försäkringskassans tolkning av HFD-domen 2017 ref.27 från 13 juni 2017. Försäkringskassans tolkning var att andra personliga behov måste innebära en kvalificerad hjälp kopplad till ett individuellt behov för att ge rätt till assistansersättning. Detta innebar att Försäkringskassan slutade bevilja väntetid, beredskap och assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov.

Proposition: 2017/18:178 Vissa förslag om personlig assistans

Skicka sidan till: