Liberalerna intervjuas om assistansuppgörelsen med regeringen

Bengt EliassonSkrotad LSS–utredning. En ny parlamentarisk assistansutredning där Liberalerna är drivande i att skriva direktiven. Omprövning av de som förlorat sin assistans efter 2015 när lagändringar för andning/sondmatning införts. Förstatligande av assistansen. Det är enligt Bengt Eliasson målsättningen för punkt 64 i överenskommelsen mellan S+L+C+MP. Detta ska nu förverkligas när Stefan Löfven tillträder som statsminister.

Före jul skrev Assistanskoll via anonyma uppgifter om en uppgörelse i den pågående regeringsbildningen mellan S+C+L+MP om personlig assistans. Personlig assistans skulle tillföras 500 miljoner extra för 2019 (istället för de 350 miljoner som tillfördes i statsbudgeten före jul). För 2020 och 2021 skulle 3,4 miljarder per år tillföras (istället för 700 miljoner extra som anslogs i statsbudgeten för 2019). Bengt Eliasson, funktionshinderpolitik talesperson i Liberalerna, bekräftar att Assistanskolls uppgifter om denna uppgörelse stämmer med det som avses i punkt 64 i uppgörelsen mellan S+L+C+MP.
– Ja det är samma, fast med något mer pengar än i den tidigare uppgörelsen.
Hur mycket mer?
– 500 miljoner extra i år (istället för 350 miljoner som i statsbudgeten) och därefter 4 miljarder extra per år 2020/2021.

Pengar till återställd assistans och schablonbeloppet

Pengarna tillförs för att finansiera att fler får assistansersättning efter införda lagändringar där andning och sondmatning blir grundläggande behov och för att ge mer medel till schablonbeloppet som senast höjdes med 1,5 %.
Finns det någon målsättning för hur mycket ni vill höja schablonbeloppet?
– Ingen procentsats är fastslagen ännu.

Lagändringar så sondmatning/andning blir grundläggande behov

I uppgörelsen ingår det som riksdagen antog före jul, dvs att sondmatning och andning ska räknas som grundläggande behov, vilket innebär lagändringar mot effekterna av HFD–domarna från 2015 (femte grundläggande behovet) och 2012 (egenvård tex sondmatning).
– Mycket handlar om att göra återställningar av hur lagen tillämpas i dag. Inte minst när gäller barn med omfattande funktionsnedsättning. Vi ska tillbaka 2015 års nivå, när neddragningarna började, säger Bengt Eliasson.

De som fått avslag ska få dessa omprövade

De som redan drabbats måste akut och på kort sikt tas om hand säger Bengt Eliasson. De som fått avslag efter 2015 med hänvisning till ny praxis kommer att fått sina avslag omprövade under 2019.
Börjar det ske efter att lagändringar om andning/sondmatning trätt i kraft och när tror du det kan vara fallet?
– Ja, det är lite fler förändringar som också måste på plats. Men kravet är att det skall ske i år.

LSS–utredningen skrotad, ny utredning med direktiv från Liberalerna

LSS–utredningens förslag är inte längre aktuella säger Bengt Eliasson som beskriver den som skrotad. Istället ska en ny parlamentarisk utredning tillsättas som bland annat ska utreda assistans för behov av tillsyn och definition av normalt föräldraansvar.
Vem ska skriva direktiven till den nya utredningen under 2019?
– Alla partier står bakom överenskommelsen kommer givetvis vara involverade i utredningen. Få ta del av förslag, komma med förslag och göras delaktiga på ett bra sett. Men med vårt stora engagemang i frågan eftersträvar vi naturligtvis ett särskilt ansvar för utredningsarbetet. Det ansvaret är vi självklart beredda att ta.
När startar utredningen och lång kommer den att vara?
– Vet ej, det blir en bedömning när direktiven är framme.

Tillsyn och föräldraansvar ska utredas

Den nya utredningen ska få i uppgift att utveckla LSS – inte avveckla den, säger Bengt Eliasson. Tvåårsomprövningarna kommer vara fortsatt vilande och ska även utredas i den nya utredningen.
– Vi i Liberalerna vill ha större flexibilitet mellan olika insatser, inte mindre. Vi vill värna valfrihet, självbestämmande och delaktighet, inte begränsa den. Vi vill ha en helhetsbedömning av behoven, inte bocka av en lista av snävt definierade ”grundläggande” behov.
Vad betyder det att rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas?
– Assistansen för tillsyn gäller framför allt för barn som dragits ned kraftigt och ska nu återställas så snabbt som möjligt. Det handlar om exempelvis väntetid och beredskap och ej sk grundläggande behov. Förskjutningen av dessa insatser ska återställas.
Vad betyder det att definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av?
– Att inte kommuner och Försäkringskassa dribblar med åldersgränsen för när ett barn blir vuxen (dvs 18 år). Även här handlar om att göra en återställning av hur regler tillämpas. Det kan röra sig om att få assistans för att sitta vak eller suga slem. Så att den som är förälder orkar det som är förälderns ”normala” ansvar. De senaste åren har gränsen för sk normalt föräldraansvar kraftigt förskjutits både uppåt i ålder och vad det innebär i arbete dygnet runt.
Kommer åtgärder mot domen från 2009 om integritetskänsliga delar av grundläggande behov att tas upp i utredningen?
– Ja, så snabbt som möjligt.

Ingen ny utredning om huvudmannaskapet

I överenskommelsen mellan S+L+C+MP sägs det att huvudmannaskapsfrågan ska utredas igen 2021. Men nu säger Bengt Eliasson att den utredningen inte längre behövs.
– Nej, den frågan behöver inte utredas igen eftersom vi är överens om ett statligt huvudmannaskap. När överenskommelsen förhandlades fram i denna del var LSS–utredningens förslag inte framlagda.
Bedömer du ett statligt huvudmannaskap kan införas under den kommande mandatperioden?
– Så snabbt som möjligt. Möjligen till nästa årsskifte om det kan gå ut på snabb remiss och om det finns en majoritet för det, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson intervjuades av Kenneth Westberg 2019–01–16

Skicka sidan till: