”Det hade kunna blivit stora reformer av assistans och LSS”

Genomförda lagändringar mot HFD-domar till 1 juni 2019, förstatligande av personlig assistans. Skrotad LSS-utredning och tillsättning av en ny parlamentarisk utredning. Det kunde enligt en anonym källa blivit verklighet i en överenskommelse som fanns mellan S + L + C + Mp innan förhandlingarna om att släppa fram Stefan Löfven som statsminister avbröts.

Enligt uppgifter från en källa (som vill vara anonym) med insyn i förhandlingarna mellan S + L + C + Mp var partierna överens om stora reformer för personlig assistans. Liberalerna ska ha varit pådrivande och ställt krav i frågan, och de andra partierna gav efter.

Lagändringar till 1 juni 2019 och förstatligande

Överenskommelsen skulle ha inneburit att de begränsningar som skett rörande grundläggande behov skulle ha ändrats före 1 juni 2019 med lagändringar i ett snabbspår. Dessutom skulle personlig assistans förstatligas redan nästa år.
– De som fått avslag efter 2015 med hänvisning till ny praxis skulle fått sina avslag omprövade första halvåret 2019 hävdar den anonyma källan.
Lagändringarna avsåg främst effekterna av HFD–domarna från 2015 (femte grundläggande behovet) och 2012 (egenvård tex sondmatning).
– Snabbspåret skulle gälla de delar som var möjliga att snabbköra. Det som behövde mer grundliga utredningar skulle få anstå. Dealen var så mycket som möjligt snabbt.

500 miljoner extra 2019, därefter 3,4 miljarder/år

För att finansiera effekterna av lagändringarna skulle ett budgettillskott för andra halvåret 2019 på 500 miljoner kr jämfört med övergångsregeringens budget göras.
– Fr o m 2020 skulle 3,4 miljarder tillföras per år enligt beräkningar från Finansdepartementet, säger den anonyma källan.
Vad skulle detta ha inneburit för schablonbeloppet?
– Jag kan inte bedöma exakt hur mycket det skulle inneburit för schablonbeloppet bara att frågan ingår i budgetökningen.

Skrotad LSS-utredning skulle ersättas av ny

LSS–utredningen som ska presenteras 10 januari skulle skrotas och en ny, parlamentarisk utredning skulle omedelbart tillsättas där Liberalerna skulle få ansvar för framtagande av direktiv.
Sades det någonting om tvåårsomprövningarna?
– Ja, de skulle vara fortsatt vilande och istället tas hand om i nya utredningen, säger den anonyma källan.

Text: Kenneth Westberg

Skicka sidan till: