Ökad valfrihet inom hemtjänsten - inte detsamma som assistans.

Regeringen vill öka möjligheten för dem som har hemtjänst att välja utförare av servicen, d.v.s. det bolag, kooperativ, kommunala verksamhet eller dylikt som anordnar servicen. Det innebär större valfrihet än i dag men ger inte samma rätt till självbestämmande som personlig assistans.

"Ny lag skall ge äldre rätt till privat omsorg", skriver äldre- och folkhälsominister Maria Larsson på DN debatt 21 mars 2007. Regeringen tänker utreda hur kommuner kan stimuleras för att införa valfrihet inom socialtjänstlagens område.
"De äldre har varit satta under en slags överförmyndare", skriver Maria Larsson. Hon konstaterar att det är dags för en förändring. "Det borde vara en självklarhet att alla ska kunna påverka vem som ska tillgodose ens mest fundamentala behov."

Artikel DN debatt 2007-03-21
http://www.regeringen.se/sb/d/7704/a/79238


Skicka sidan till: