Två assistansförslag i regeringsförhandlingarna

Just nu ligger två assistansförslag på bordet i regeringsförhandlingarna. Om Centern och Liberalerna stödjer en S+Mp regering tillsätts en ny utredning 2019 som bland annat ska säkra rätten till assistans vid tillsynsbehov. Om C och L stödjer en M+KD regering ska staten ta över LSS och ”åtgärda allvarliga brister”. Samtidigt står båda regeringsalternativen bakom riksdagsbeslutet den 20 dec om att andning/sondmatning ska vara grundläggande behov.

Riksdagsbeslut den 20 dec om andning/sondmatning

Den 20 december uppmanade en enig riksdag (utifrån socialutskottets betänkande om budgeten för 2019) regeringen att lägga fram lagförslag så att andning/sondmatning ska räknas som grundläggande behov för personlig assistans. För att bekosta detta tillfördes, enligt Moderaterna och Kristdemokraternas förslag, 350 miljoner kronor extra nästa år och 700 miljoner kronor för åren 2020 och 2021. Acko Ankarberg Johansson, (Kristdemokraterna) är Socialutskottets Ordförande.
- Det blev riksdagens beslut att andningshjälp och sondmatning återigen ska vara grundläggande behov. Pengar anslogs och övergångsregeringen har bekräftat att de skyndsamt sätter igång med nödvändigt arbete så det kan genomföras.
I ett särskilt yttrande skrev Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de välkomnar majoritetens ställningstagande om andning och sondmatning. Ansvarig S-minister Lena sade till TT att övergångsregeringen "kan påbörja ett arbete, vilket vi nu kommer göra skyndsamt".

S+Mp+L+C vill tillsätta två nya utredningar

Enligt ett utkast till överenskommelse (punkt 64 om assistans) mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna sägs det att ”alla som har rätt till stöd ska få det”. En ny assistansutredning tillsättas under 2019 för att ta fram förslag som stärker rätten till assistans för behov av tillsyn och smalnar av definitionen av normalt föräldraansvar. 2021 vill S+Mp+L+C ha ytterligare en utredning för frågan om huvudmannaskap för den personliga assistansen.

M+KD+L+C vill förstatliga LSS

I ett utkast till överenskommelse (sid 4) mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna framgår att även de vill genomföra förändringar i assistansen. Staten ska ta över ansvaret för LSS och åtgärda ”de allvarliga brister som identifierats”. Dessutom lovar utkastet att ”alla som har rätt till LSS ska få det” och att ”nödvändigt resurstillskott görs”.

Centern och Liberalerna avgör i sitt val av regering

Vilken av dessa överenskommelser som blir verklighet avgörs nu av vilken regering Centern och Liberalerna kommer att stödja. Centerpartiet tog idag 12 januari ställning för en S+Mp regering. Liberalerna tar ställning imorgon söndag den 13 januari.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har ett sista avgörande

Och för att komplicera situationen ytterligare måste Vänsterpartiet rösta för eller lägga ner sina röster och släppa fram en S+MP regering med stöd av C och L. Sverigedemokraterna måste i sin tur rösta för en en M+ KD regering som stöds av C och L.


Vidare läsning

Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet (punkt 64 om assistans)

Utkast till Överenskommelse mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet(sid 4)

Skicka sidan till: