Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba, Norge – ”Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor”

Vibeke Maröy MelströmUloba, Norges största assistanskooperativ, har vidtagit flera åtgärder för att skydda mot Coronaviruset. Reglerna i Norge är generellt strängare än i Sverige, tex ska assistenter som varit i kontakt med personer som har coronasmitta, eller som varit utomlands stanna hemma i 14 dagar.

Vibeke Marøy Melstrøm, är Generalsekretær i och grundare av Uloba – Independent Living Norge SA, Norges största och enda Independent Living organisation som organiserar BPA, Borgerstyrt Personlig Assistanse. Hon berättar att Uloba har vidtagit en rad åtgärder för att förebygga mot Coronasmitta.
– Vi har avbrutit alla fysiska möten, inklusive årsmötet och Stolthetsparaden. Folk på kontoret arbetar hemifrån. Vi har också startat en rekryteringskampanj eftersom vi förväntar oss att många kommer att behöva nya assistenter.

Åtgärder mot smitta

Förutom de allmänna rekommendationerna för att förhindra smittspridning, som att tvätta händerna ofta och undvika folksamlingar har Uloba uppmanat till köp av desinfektionsvätska, engångshandskar och munskydd berättar Vibeke Marøy Melstrøm.
– Vi erbjuder arbetsledare(assistansanvändare) att köpa detta genom Uloba. Vi uppmanar också till en dialog mellan arbetsledare och assistenter för att ömsesidigt undvika smitta och säkerställa god hjälp i en risksituation.

Förhållningsregler för assistenter och arbetsledare

Norska myndigheter är tydliga i att man inte får samlas i större grupper än fem personer, säger Vibeke Marøy Melstrøm.
Vi var tidigt ute med att informera både arbetsledare och assistenter om vikten av att följa de norska hälsomyndigheternas rekommendationer för att förhindra smitta, som att inte resa till det som då var högriskområden och säkerställa god handhygien. Alla uppmanas att arbeta hemifrån och undvika kollektivtrafik. Personer i riskgrupperna uppmanas att isolera sig själv så mycket som möjligt. Den som haft kontakt en smittad person eller som kommer till Norge från utlandet ska vara i karantän i 14 dagar.
Bör assistenter som varit i kontakt med personer/anhöriga som har coronasmitta, eller som varit utomlands stanna hemma i 14 dagar?
– Ja.
Hur bör assistenterna leva utanför arbetstid för att undvika smitta?
– Vi förutsätter att assistenter följer statliga riktlinjer för att förhindra smittspridning, som att inte företa fritidsresor, inte resa utomlands, försöka undvika kollektivtrafik, och så vidare. Vi uppmuntrar arbetsledare att ha en god dialog med assistenterna om vilka försiktighetsåtgärder de förväntar sig av dem.

Om assistansanvändaren är smittad

Säg att en assistansanvändare är konstaterad smittad av Corona och har milda symtom, och vistas i hemmet. Kan de personliga assistenterna fortsätta arbeta och under vilka förutsättningar isåfall? Vibeke Marøy Melstrøm:
– I sådana fall har vi en rutin att Uloba ska kontakta kommunen och tillsammans hitta en lösning. Assistenter kan arbeta, men bara med rätt skyddsutrustning och utbildning att använda den. Kommunen ska ta hand om behovet av nödvändig skyddsutrustning och rapportera detta behov till fylket(länet). BPA-aktøren och kommunen kommer överens om hur detta hanteras.
Hur gör man om en assistansanvändare misstänks vara smittad av Corona och vistas i hemmet?
– Den som känner symtom bör omedelbart gå i karantän och vara där tills två dagar efter man känner sig frisk. Om det uppstår en situation som gör det svårt att testas – ska man ringa sin husläkare eller akutmottagningen.
Kan personliga assistenter fortsätta arbeta om en assistansanvändare hamnar på sjukhus?
– Vi vet inte säkert, men på flera ställen har vi fått svaret att man kan ta med en fast person.
Hur ska man agera om en anhörig till assistansanvändaren är smittad för att skydda de personliga assistenterna?
– Alla som tros vara smittade eller känner till symtomen ska omedelbart gå i karantän och stanna kvar tills två dagar efter att de känner sig friska.

Nöjd med regeringens åtgärder

Vibeke Marøy Melstrøm säger sig vara nöjd med de åtgärder de norska myndigheterna genomfört.
– Norska myndigheterna införde stränga Corona–regler tidigt och nu ser vi att detta var korrekt –vi ser att antal smittade hålls stabilt på 200 nya per dag. Men ingen kan veta om eller när en ökad smitta kan inträffa. Dagens regler gör att det blir cirka en ny smittad per smittad, då kommer kurvan för smittade att kunna hållas nere över tid.
Vilka åtgärder anser du vara viktigast från regering och myndigheter för den situation som finns idag när det gäller smitta av Coronaviruset?
– Den norska regeringen har valt en striktare linje än rekommenderat av hälsomyndigheterna. Så länge samhället accepterar och följer reglerna, kan vi känna att vi har kontroll, men även om smittkurvan så småningom kommer att plana ut, förväntas det en ny våg mellan tre och nio månader senare.

Assistenter tillåts nu arbeta mer

Personliga assistenter kan arbeta högst 16 timmar under en 24–timmarsperiod och högst 54 timmar per vecka, inklusive övertid säger Vibeke Marøy Melstrøm.
– Ramen för övertid har utökats för denna extraordinära situation, vilket gäller i 26 veckor med verkan från den 16 mars. Men det finns begränsningar för antal övertidstimmar under en månad och ett år.

  • Total arbetstid inklusive övertid får inte överstiga 16 timmar inom 24 timmar.
  • Total arbetstid under en vecka kan inte överstiga 54 timmar.
  • Totalt övertidsarbete får inte överstiga 20 timmar inom sju dagar.
  • Totalt övertidsarbete får inte överstiga 50 timmar under fyra veckor i följd.
  • Totalt övertidsarbete får inte överstiga 300 timmar inom en 26–veckors period.
  • Totalt övertidsarbete får inte överstiga 400 timmar under en 52–veckorsperiod, från och med den 1 januari i år.
  • Om övertidsarbete gör att viloperioden mellan två arbetsperioder är mindre än 11 timmar, måste arbetstagaren säkerställas motsvarande kompensatoriska viloperioder eller, om detta inte är möjligt, annat lämpligt skydd.
  • Total genomsnittlig arbetstid per vecka får inte överstiga 48 timmar inom en 52–veckorsperiod.

Arbetsgivaren kan beordra assistenter att arbeta

I mycket speciella fall kan Uloba, som arbetsgivare, beordra assistenter att arbeta. Arbetsledaren har inte denna möjlighet, men kan be Ulobas administration om detta, säger Vibeke Marøy Melstrøm.
– Vid beordring sätts arbetstidsreglerna åt sidan. Riktlinjerna är helt baserade på förutsättningen att BPA är absolut nödvändigt för att säkerställa att assistansanvändaren kan ta hand om sitt eget liv och sin hälsa. Det är hälsoberedskapslagen som tillåter detta och den har beslutats kunna användas i en månad med bakgrund att assistenter ska betraktas som kritisk personal. Om alla assistenter är sjuka, och det handlar om assistansanvändarens liv och hälsa, måste kommunen och eventuellt specialisthälsotjänsten ta sitt ansvar, säger Vibeke Marøy Melstrøm.

Vibeke Marøy Melstrøm intervjuades av Kenneth Westberg 2020–03–28


Vidare läsning

Norska Folkehelseinstittutets hemsida


Skicka sidan till: