Argan Capital ny huvudägare till Humana Group

Det Londonbaserade riskkapitalföretaget Argan Capital har under augusti blivit huvudägare i Humana Group där Assistansia AB och Din assistans ingår. Ny VD för Assistansia AB blir Harald Wessman, tidigare HR-chef för Electrolux i Asien.

Per Granath, VD för Humana Group uttalar sig om affären

Den europeiska private equityfonden Argan Capital går in som huvudägare i Humana Group, en affär som enligt Per Granath, fortsatt VD och koncernchef för Humana Group, kommer att göra det möjligt att bredda verksamheten, göra förvärv och på sikt expandera internationellt.
- Vi välkomnar Argan Capital som en erfaren och professionell ägarpartner och ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla Humana tillsammans. Humana har nu uppnått en storlek som ger oss förutsättningar för att den organiska tillväxten kan kompletteras med förvärv och en breddning av vårt utbud och, i ett längre perspektiv, även en internationell expansion.
Hur stor andel av Humana Group äger Argan Capital?
- Två tredjedelar.
Har Assistansias grundare Mikael Fahlander och Ibrahim Kadra nu sålt sitt ägande?
- Ja, men Ibrahim Kadra kommer att jobba kvar i företaget.
När gör Argan Capital sin exit och säljer företaget vidare?
- Svårt att säga, just nu är hela vårt fokus på hur vi tillsammans ska vidareutveckla företaget. Men Argan har i andra sammanhang talat om en investeringehorisont på 6-7 år.
Var tror du Humana hamnar då?
- Det är en fråga som ligger så långt fram att det är omöjligt att ha en uppfattning, men varför inte en börsnotering. Sex-sju år framåt kanske marknaden är så pass mogen att privata vård och omsorgsföretag kan noteras på börsen.
Hur stort tror du Humana Group är då i antal kunder?
- Det kan jag inte svara på. Vi kommer att fortsätta att göra vårt allra bästa för att våra kunder ska vara nöjda. Vi hoppas naturligtvis att fler och fler vill komma till oss, men ingen kan sia om hur det kommer att se ut om sex-sju år. Vid den tidpunkten har vi säkert ett bredare utbud av tjänster inom vård och omsorg och kanske finns vi även utomlands.
Vilka branscher vill ni bredda er till?
- Primärt andra LSS-tjänster, exempelvis gruppboenden, men på sikt kan även äldreomsorg och boenden för äldre bli aktuellt.
Hur skulle en internationell expansion kunna se ut?
- Om möjligheter öppnas att driva personlig assistans i andra länder kommer vi definitivt att vara intresserade av det.
Hur bemöter du oron att riskkapital ska plocka ut stora vinster och att det blir mindre kvar till assistansen?
- Vi ligger idag på en vinstmarginal före skatt på 5-6% av omsättningen och det finns inga förväntningar om att vi ska höja den nivån. Värdeskapandet sker genom att vi växer och utvecklar vår verksamhet. Om vi fortsätter att göra ett bra jobb, kommer vinsten förhoppningsvis att öka i takt med att omsättningen går upp. Sedan ska man ha klart för sig att vi som företag har ett existensberättigande i marknaden bara om vi levererar tjänster som våra kunder uppskattar och där vi samtidigt håller oss inom de givna ekonomiska ramarna. Vår fortlevnad förutsätter också att vi använder våra resurser på ett klokt sätt och organiserar oss så att vi kan fortsätta att kombinera hög tjänstekvalitet med kostnadseffektivitet och hög arbetsmotivation. Schablonbeloppet, betyder att de ekonomiska förutsättningarna är lika för alla aktörer i marknaden - privata företag såväl som kommuner och kooperativ. Somliga lyckas skapa en väl fungerande verksamhet och får dessutom pengar över. För andra räcker inte pengarna till. Det är som när man ger barnen veckopeng. Vissa barn lyckas tillfredsställa sina konsumtionsbehov men har ändå pengar kvar. För andra barn är pengarna alltid slut oavsett storlek på veckopengen.
Hur ser du på oron att mångfalden hotas om stora aktörer uppstår?
- Jag är definitivt för en mångfald. Men jag tror att det behövs större aktörer som tar ansvar för att vidareutveckla hela branschen. Det tjänar alla på.
Kommer det att bli besparingar inom administrationen i Humana Group?
- Nej, det finns inga sådana planer, säger Per Granath.

Johan Dahlfors på Argan Capital om affären

Johan Dahlfors har ansvar för Argan Capitals affärer på den nordiska marknaden. Han tar nu plats i Humanas styrelse och sitter dessförinnan i styrelsen i företagen AAT, Addici, GCE and Janton, vilka alla är företag som Argan Capital investerat i. Argan Capital har varit verksamt i elva år, har kontor i London, Milano, Paris och Warszawa och fokuserar på medelstora företag inom industri, service och konsumentsektorn. Den aktuella investeringsfonden har ett kapital på 425 miljoner Euro (Ca 4 miljarder kr). Över trettio institutioner från Europa och Nordamerika investerar i fonden, bland dem pensionsfonder och försäkringsbolag. Johan Dahlfors säger sig vara nöjd med förvärvet av Humana Group.
- Inslaget av privata operatörer på den nordiska vård- och omsorgsmarknaden kommer att fortsätta att öka och vi ser Humana som en väl positionerad aktör med goda möjligheter att vidareutvecklas till ett av de ledande företagen på denna spännande marknad. Vår avsikt är att driva ett nära samarbete med Humanas befintliga ledningsgrupp och att gå vidare på den inslagna vägen med en fokuserad organisk tillväxtsstrategi, säger Johan Dahlfors.

Harald Wessman blir ny VD för Assistansia AB

Assistansias nya VD Harald Wessman var tidigare HR-chef för Electrolux i Asien. Han har tidigare varit VD för Involve Learning, europeisk chef för dentalföretaget Guidor samt konsult på McKinsey & Co.

Per Båtelson, grundare av Capio tar plats i Humanas styrelse

Per Båtelson tar samtidigt plats i Humanas styrelse. Per Båtelson grundade vårdföretaget Capio och är idag styrelseordförande i Apoteket AB och VD i Global Health Partner.
- Per Båtelson har genom skapandet och uppbyggnaden av Capio gjort en pionjärinsats i branschen. Att få tillgång till hans erfarenheter och kunskaper ser jag som en mycket stor tillgång i den fortsatta utvecklingen av Humanakoncernen, säger Per Granath.

Text från Humana Groups pressmeddelanden samt från intervju med Per Granath av Kenneth Westberg 2008-08-26

Vidare läsning

Assistanskoll TEMA - Riskkapitalföretag in i assistansbranschen
1.Göran Fredriksson, VD, Frösunda LSS AB - "om fem år bör vi vara dubbelt så stora"
2.Karsten Inde, VD, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
3.Per Strömberg, professor, Handelshögskolan - "personlig assistans är en idealisk riskkapitalbransch"
4.Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
5.Tom Berggren, VD, Svenska Riskkapitalföreningen - "riskkapital ger starka företag"
6.Per Granath, Humana Group - "Riskkapitalföretag har visat intresse för oss"
7.Vilhelm Ekensteen, Ordförande, IfA-Intressegruppen för Assistansberättigade - Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
8.Maria Sunnerborn, ägare, ME-assistans - "tio kunder är lagom för oss"
9.Jan Seljemo, verksamhetschef, STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige - "hos oss går alla pengar till assistans"
10.Konkurrensverket - "Konkurrensen är god i assistansbranschen"

Argan Capitals hemsida

Pressmeddelanden från Humana Group
Argan Capital ny huvudägare i Humana Group
Harald Wessman ny VD för Assistansia AB
Per Båtelson till Humanas styrelse


Skicka sidan till: