Schablonbelopp för 2013 fastställt

Assistansersättningen för år 2013 ska vara 275 kronor per timme har regeringen beslutat. Timbeloppet för 2012 är 267 kronor per timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 3 procent.

Se Assistanskolls statistik över schablonbeloppets utveckling sedan det infördes 1 januari 1998.


Skicka sidan till: