Assistansreformen - ett beslut som format Sverige

Bengt Westerberg, fd folkpartiledare, och Adolf Ratzka, som grundade det första assistanskooperativet STIL, beskrivs i P1 - Assistansreformen som de personer som gjorde reformen möjlig. Nu varnar de för att reformen hotas. De krafter som vill begränsa assistansen fanns enligt programmet redan i den regering som införde den.

Programmet P1 - Assistansreformen är en del i serien Besluten som format Sverige. Tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg, som var socialminister, ser reformen som en av sina absolut viktigaste politiska gärningar. I programmet berättar också Peter Egardt, då moderat statssekreterare, att oron för kostnaderna inom Bildt-regeringen höll på att stjälpa hela reformen redan innan den blev av.

Adolf Ratzka, som själv har personlig assistans, är rädd att politikerna idag försöker strypa reformen i smyg. Han var en av de som drev frågan när de flesta såg personlig assistans som en utopi. Han vänder sig mot att personer med funktionshinder ses som kostnader, och tycker att man istället borde tala om investeringar.

Den politiska reportern Ivan Garcia beskriver hur det idag finns en politisk vilja att begränsa assistansreformen, och hur den begränsats av domar i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Lyssna på P1 - Assistansreformen

Skicka sidan till: